Petkim | Zysk Na Akcję W Tym Nadzwyczajnych

Last Quarter:

0.28 TRY

W Ubiegłym Roku:

0.004 TRY