Panama - Saldo Obrotów Bieżących - PrognozyPanama Handel Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -1038700 -1115000 -1018500 -978000 -1019000 -1035000
Eksport 59041 50000 66500 62000 61000 65000
Import 1097741 1165000 1085000 1040000 1080000 1100000
Saldo Obrotów Bieżących -748 -900 -785 -800 -802 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.1 -5.7 -5.4 -5.4 -5.4 -5
Rachunek kapitałowy -1562 -1900 -2000 -1582 -1481 -1300
Transfery Pieniężne od Emigrantów 444 521 507 494 481 439
Indeks Terroryzmu 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1366 1100 1300 1420 1530 1465
[+]