Panama - Saldo Obrotów Bieżących - PrognozyPanama Handel Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -1090526 -9850000 -985000 -1011307 -1014708 -1050000
Eksport 74969 64000 66000 56816 56702 85000
Import 1165495 921000 919000 1068123 1071410 965000
Saldo Obrotów Bieżących -547 -1000 -900 -785 -800 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.1 -7.8 -7.8 -6.4 -6.4 -7
Rachunek kapitałowy -1104 -1600 -1900 -2000 -1489 -1300
Transfery Pieniężne od Emigrantów 426 415 408 433 458 415
Indeks Terroryzmu 0.15 0.14 0.14 0.16 0.16 0.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1008 1370 1223 1238 1247 1263
[+]