Pakistan - Podaż pieniądza M0 - PrognozyPakistan Pieniądz Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 8.5 8.75 9 9 9.25 10
Stopa Międzybankowa 7.85 8.1 8.35 8.35 8.6 9.35
Podaż Pieniądza M0 5395001 5420000 5450000 5470000 5510000 5750000
Podaż Pieniądza M1 13040867 14000000 14500000 14800000 15000000 16400000
Podaż Pieniądza M2 15606763 16000000 16700000 17100000 17500000 19500000
Podaż Pieniądza M3 19282881 19500000 20500000 20900000 21000000 21500000
Stopa Depozytowa 4.48 4.73 4.98 4.98 5.23 5.98
Kredyty dla Sektora prywatnego 4664418 4675000 4710000 4725000 4780000 5000000
Rezerwy Walutowe 16370 16950 17250 17350 17450 17200
[+]