Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 158.20 161 163 164 166 170
Indeks Giełdowy 31884.45 29078 28659 28246 27839 27043
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.77 14.18 14.34 14.51 14.68 15.02
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
Stopa Bezrobocia 5.70 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Inflacja 10.30 8.7 6.5 6.5 5 6
Stopa Procentowa 13.25 13.25 15 15 14.5 12
Bilans Handlowy -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
Saldo Obrotów Bieżących -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Dług Publiczny do PKB 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Optymizm Konsumentów 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
PKB 312.57 320 320 340 340 340
Pkb W Cenach Stałych 13100711.00 12773906 13467531 13533034 13533034 13911959
Produkt Narodowy Brutto 13793368.00 14179582 14179582 14248549 14248549 14647509
Środki Trwałe Brutto 1975936.00 1921737 2031262 2041142 2041142 2098294
Pkb Per Capita 1196.60 1410 1410 1520 1520 1520
Pkb Per Capita Ppp 4927.90 5269 5269 5328 5328 5328
Rolnictwo w PKB 2336888.00 2348529 2402321 2414005 2414005 2481597
Budownictwo w PKB 343183.00 329751 352792 354508 354508 364434
Przemysł w PKB 1666187.00 1616991 1712840 1721171 1721171 1769364
Górnictwo w PKB 344832.00 349260 354487 356211 356211 366185
Usługi w PKB 7423177.00 7214015 7631026 7668142 7668142 7882850
Transport w PKB 1591112.00 1595162 1635663 1643619 1643619 1689640
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.70 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Populacja 200.16 221 193 185 185 185
Koszty Utrzymania Rodziny 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Koszty Utrzymania 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 10.30 8.7 6.5 6.5 5 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 252.46 249 249 257 259 264
Inflacja Bazowa 7.80 7.2 7.1 6.5 6 7.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 272.34 262 272 283 291 305
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.30 -0.9 -0.1 0.2 0.3 0.5
Inflacja Żywności 7.88 7.5 6.5 6 3.5 3.5
Cpi Transport 232.44 223 226 225 235 240
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.46 9.8 10 11.5 10 12
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 13.25 13.25 15 15 14.5 12
Stopa Międzybankowa 12.70 12.7 14.45 14.45 13.95 13.45
Podaż Pieniądza M2 16801403.00 17500000 18200000 18200000 18200000 19500000
Stopa Depozytowa 8.38 7.93 9.68 9.68 9.18 8.68
Kredyty dla Sektora prywatnego 5127862.00 4825110 5244276 5319282 5297081 5417337
Rezerwy Walutowe 17397.60 17450 17500 17500 17300 17200
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
Saldo Obrotów Bieżących -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Eksport 266540.00 221000 295000 265000 238000 304000
Import 677510.00 558000 625000 605000 696000 634000
Dług Zagraniczny 105841.00 99199 101860 109334 109334 105222
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5065.00 5120 5150 5150 5200 5200
Wydobycie Ropy Naftowej 92.00 96 97 93 93 98
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3794.70 3900 3900 4100 4100 4100
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Bilans Budżetu -2260.40 -1450 -1450 -1400 -1400 -1400
Wydatki Rządowe 1587677.00 1429780 1632132 1640070 1640070 1685992
Dochody Budżetu Państwa 5228.00 5900 5900 6100 6100 6100
Dług Publiczny 27794.90 25700 26000 26000 26000 27000
Wydatki Budżetu Państwa 4788.40 7350 7350 7500 7500 7500
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -3.96 5.4 5.6 5 -3 6.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.63 6.6 6.5 3.2 2.5 7
Zmiany Zapasów 217127.00 214000 214000 221000 221000 221000
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.40 0.6 0.7 1.5 0.5 0.8
Produkcja Cementu 3537.00 3180 3100 3600 2600 3600
Produkcja Energii Elektrycznej 7699.00 14180 9000 9000 14500 9300
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
Wydatki Konsumpcyjne 11101050.00 10924409 11411879 11467385 11467385 11788471
Kredyt Konsumencki 664786.00 640189 657864 677379 686724 679574
Cena Benzyny 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.63
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6049651.00 5740000 5780000 5780000 5780000 6800000


Pakistan Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne