Pakistan Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 5.90 6 5.9 5.9 5.9 5.7
Inflacja 7.00 5.5 7.1 6.5 6.8 6
Stopa Procentowa 8.50 8.75 9 9 9.25 10
Bilans Handlowy -383118.00 -603450 -630050 -662750 -628800 -625500
Dług Publiczny do PKB 67.20 72.8 73.5 73.5 73.5 74
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 133.86
123 124 125 126 130
Indeks Giełdowy 41660.75
40397 39873 39354 38842 36861
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.20
10.32 10.49 10.66 10.84 11.57
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.79
5.2 5.4 5.4 5.4 4.5
PKB 304.95
315 335 335 335 360
Pkb W Cenach Stałych 12416918.00
12900000 13087432 13087432 13028145 13800000
Produkt Narodowy Brutto 13081028.00
14200000 13787404 13787404 13755841 15442716
Środki Trwałe Brutto 1975936.00
1877472 2082637 2082637 1826504 2160000
Pkb Per Capita 1222.52
1290 1410 1410 1410 1520
Pkb Per Capita Ppp 5034.70
5135 5269 5269 5269 5328
Rolnictwo w PKB 2284561.00
2254020 2407927 2407927 2448345 2391000
Budownictwo w PKB 320769.00
341000 338091 338091 326160 394000
Przemysł w PKB 1572948.00
1680000 1657887 1657887 1656747 1840000
Górnictwo w PKB 339747.00
364000 358093 358093 371718 368000
Usługi w PKB 6970204.00
7393261 7346595 7346595 7292784 8166570
Transport w PKB 1551714.00
1530000 1635507 1635507 1655313 2000000
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 5.90
6 5.9 5.9 5.9 5.7
Bezrobotni Zarejestrowani 3620.00
3940 3635 3606 3577 4070
Pracujący 62230.00
58000 58500 58500 58500 62000
Populacja 200.16
217 221 221 221 225
Koszty Utrzymania Rodziny 29700.00
30000 31000 31000 31000 32000
Koszty Utrzymania 13500.00
15000 17000 17000 17000 18000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400.00
50000 52000 52000 52000 54000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700.00
21200 21600 21600 21600 22000
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 7.00
5.5 7.1 6.5 6.8 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 234.98
232 236 241 245 264
Inflacja Bazowa 8.20
7.6 7.1 6.8 7.2 7.3
Deflator Pkb 262.55
265 280 280 280 300
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 248.19
244 250 261 265 305
Wskaźnik Cen Importowych 767.80
731 733 735 734 740
Wskaźnik Cen Eksportowych 1345.60
1250 1315 1350 1370 1450
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.06
-0.2 0.4 0.5 0.3 0.2
Inflacja Żywności 2.00
2.8 2.7 2.8 2.9 3.5
Cpi Transport 210.00
190 200 207 219 216
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.10
10.4 11.1 11.3 11.4 12
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 8.50
8.75 9 9 9.25 10
Stopa Międzybankowa 7.85
8.1 8.35 8.35 8.6 9.35
Podaż Pieniądza M0 5419477.27
5420000 5450000 5470000 5510000 5750000
Podaż Pieniądza M1 13071186.00
14000000 14500000 14800000 15000000 16400000
Podaż Pieniądza M2 15791356.00
16000000 16700000 17100000 17500000 19500000
Podaż Pieniądza M3 19494227.86
19500000 20500000 20900000 21000000 21500000
Stopa Depozytowa 4.48
4.73 4.98 4.98 5.23 5.98
Kredyty dla Sektora prywatnego 4664418.00
4675000 4710000 4725000 4780000 5000000
Rezerwy Walutowe 16369.70
16950 17250 17350 17450 17200
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -383118.00
-603450 -630050 -662750 -628800 -625500
Eksport 248128.00
21550 24950 23250 21200 24500
Import 631246.00
625000 655000 686000 650000 650000
Saldo Obrotów Bieżących -3665.00
-4500 -4300 -4200 -4000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.20
-5.8 -5.2 -5.2 -5.2 -5
Dług Zagraniczny 95097.00
100000 102000 105000 107000 123000
Terms of Trade 57.10
58.48 55.74 54.44 53.58 51.03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5017.00
5000 5050 5080 5120 5200
Rezerwy Złota 64.60
64.6 64.6 64.6 64.6 64.6
Rachunek kapitałowy -2138.00
-2100 -1800 -1750 -1600 -980
Wydobycie Ropy Naftowej 85.00
94 95 95 96 98
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3434.90
3500 3900 3900 3900 4100
Indeks Terroryzmu 8.40
8.2 8.1 8.1 8.1 8
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 67.20
72.8 73.5 73.5 73.5 74
Budżet Państwa do PKB -5.80
-6.5 -7 -7 -7 -6.8
Bilans Budżetu -1863.80
-1300 -1450 -1450 -1450 -1800
Wydatki Rządowe 1587677.00
1710000 1673412 1673412 1558584 1898000
Dochody Budżetu Państwa 4936.70
5350 5900 5900 5900 6100
Dług Publiczny 24211.00
24400 24900 25150 25700 27000
Wydatki Budżetu Państwa 6800.50
7100 7350 7350 7350 7500
Wydatki Wojskowe 10378.20
10600 11000 11000 11000 13000
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Przemysłowa -3.21
4.5 5.2 5.3 5.4 6.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.51
5.6 6.1 6.3 6.6 7
Zmiany Zapasów 209611.00
212000 214000 214000 214000 221000
Szybkość Internetu 2326.59
2734 2788 2841 2893 3343
Adresy IP 2921934.00
3493069 3555036 3637399 3704107 4364768
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.38
0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Index Konkurencyjności 51.08
51.58 51.58 51.58 51.58 54.08
Ranking Konkurencyjności 107.00
107 107 107 107 107
Produkcja Cementu 2942.00
3200 3300 3350 3380 3700
Łatwość Prowadzenia Biznesu 136.00
148 136 131 127 150
Produkcja Energii Elektrycznej 14647.00
9800 7180 7070 9180 12300
Indeks Percepcji Korupcji 32.00
32 32 32 32 32
Ranking Korupcji 117.00
117 117 117 117 117
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 55.97
46.9 46.5 47.2 46.1 45.8
Wydatki Konsumpcyjne 10626857.00
9653587 11200707 11200707 10164730 10295146
Kredyt Konsumencki 617541.00
654000 678000 701000 72000 76500
Cena Benzyny 0.70
0.69 0.68 0.66 0.65 0.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5562716.00
5610000 5690000 5720000 5740000 6800000
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00
31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00
20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 17.00
17 17 17 17 17
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Osad 6.35
9.27 28.45 26.4 26.4 25.64
Temperatura 10.83
15.78 12.42 27.06 21.08 21.11PAKISTAN FORECASTS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE