Markets Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 138.77 140 141 143 144 147
Indeks Giełdowy 39614.17 37214 36693 36180 35674 34683
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.29 13.39 13.64 13.9 14.15 14.69
Overview Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.79 5.4 5.4 5.4 5.4 4.5
Stopa Bezrobocia 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7
Inflacja 6.17 7.1 6.5 6.8 7.4 6
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10.25 10.5 11
Bilans Handlowy -327232.00 -630050 -662750 -628800 -395228 -365207
Saldo Obrotów Bieżących -3665.00 -4300 -4200 -4000 -3800 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.70 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -5
Dług Publiczny do PKB 67.20 73.5 73.5 73.5 73.5 74
Budżet Państwa do PKB -5.80 -7 -7 -7 -7 -6.8
Optymizm Konsumentów 49.29 46.5 47.2 46.1 46.3 45.8
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
GDP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.79 5.4 5.4 5.4 5.4 4.5
PKB 304.95 335 335 335 335 360
Pkb W Cenach Stałych 12416918.00 13087432 13087432 13087432 13087432 13676366
Produkt Narodowy Brutto 13081028.00 13787404 13787404 13787404 13787404 14407837
Środki Trwałe Brutto 1975936.00 2082637 2082637 2082637 2082637 2176355
Pkb Per Capita 1222.52 1410 1410 1410 1410 1520
Pkb Per Capita Ppp 5034.70 5269 5269 5269 5269 5328
Rolnictwo w PKB 2284561.00 2407927 2407927 2407927 2407927 2516284
Budownictwo w PKB 320769.00 338091 338091 338091 338091 353305
Przemysł w PKB 1572948.00 1657887 1657887 1657887 1657887 1732492
Górnictwo w PKB 339747.00 358093 358093 358093 358093 374208
Usługi w PKB 6970204.00 7346595 7346595 7346595 7346595 7677192
Transport w PKB 1551714.00 1635507 1635507 1635507 1635507 1709104
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7
Pracujący 62230.00 58500 58500 58500 58500 62000
Populacja 200.16 221 221 221 221 225
Koszty Utrzymania Rodziny 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Koszty Utrzymania 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Prices Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 6.17 7.1 6.5 6.8 7.4 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 220.20 236 241 245 236 251
Inflacja Bazowa 8.40 7.1 6.8 7.2 7.1 7.3
Deflator Pkb 262.55 280 280 280 280 300
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 247.72 250 261 265 276 309
Wskaźnik Cen Importowych 755.20 733 735 734 736 740
Wskaźnik Cen Eksportowych 1309.40 1315 1350 1370 1380 1450
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.41 0.4 0.5 0.3 -0.1 0.2
Inflacja Żywności 0.05 2.7 2.8 2.9 2.9 3.5
Cpi Transport 179.67 200 207 219 193 205
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.10 11.1 11.3 11.4 11.5 12
Money Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10.25 10.5 11
Stopa Międzybankowa 7.85 7.85 7.85 8.1 8.35 8.35
Podaż Pieniądza M0 5724881.94 5450000 5470000 5510000 5530000 5750000
Podaż Pieniądza M1 13321718.00 14500000 14800000 15000000 15600000 16400000
Podaż Pieniądza M2 16066649.00 16700000 17100000 17500000 18200000 19500000
Podaż Pieniądza M3 19784742.97 20500000 20900000 21000000 21200000 21500000
Stopa Depozytowa 4.48 4.48 4.48 4.73 4.98 4.98
Kredyty dla Sektora prywatnego 4801760.00 4710000 4725000 4780000 4795000 5000000
Rezerwy Walutowe 14016.40 17250 17350 17450 17500 17200
Trade Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -327232.00 -630050 -662750 -628800 -395228 -365207
Saldo Obrotów Bieżących -3665.00 -4300 -4200 -4000 -3800 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.70 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -5
Eksport 287798.00 24950 23250 21200 22700 24500
Import 615030.00 655000 686000 650000 632000 650000
Dług Zagraniczny 96735.00 102000 105000 107000 115000 123000
Terms of Trade 57.10 55.74 54.44 53.58 53.33 51.03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5420.00 5050 5080 5120 5150 5200
Rachunek kapitałowy -2138.00 -1800 -1750 -1600 -1400 -980
Wydobycie Ropy Naftowej 85.00 95 95 96 97 98
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3434.90 3900 3900 3900 3900 4100
Government Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 67.20 73.5 73.5 73.5 73.5 74
Budżet Państwa do PKB -5.80 -7 -7 -7 -7 -6.8
Bilans Budżetu -1863.80 -1450 -1450 -1450 -1450 -1400
Wydatki Rządowe 1587677.00 1673412 1673412 1673412 1673412 1748715
Dochody Budżetu Państwa 4936.70 5900 5900 5900 5900 6100
Dług Publiczny 24732.00 24900 25150 25700 26000 27000
Wydatki Budżetu Państwa 6800.50 7350 7350 7350 7350 7500
Wydatki Wojskowe 10378.20 11000 11000 11000 11000 13000
Taxes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa 0.88 5.2 5.3 5.4 5.6 6.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.83 6.1 6.3 6.6 6.5 7
Zmiany Zapasów 209611.00 214000 214000 214000 214000 221000
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.43 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Produkcja Cementu 3954.00 3300 3350 3380 3400 3700
Produkcja Energii Elektrycznej 14647.00 7180 7070 9180 10500 12300
Consumer Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 49.29 46.5 47.2 46.1 46.3 45.8
Wydatki Konsumpcyjne 10626857.00 11200707 11200707 11200707 11200707 11704739
Kredyt Konsumencki 626141.00 678000 701000 72000 75000 76500
Cena Benzyny 0.69 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5704635.00 5690000 5720000 5740000 5780000 6800000


Pakistan Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne