Nielsen | Amortyzacja Wartości Niematerialnych Aktywów

W Ubiegłym Roku:

414M USD