Malezja - Rezerwy Walutowe - PrognozyMalezja Pieniądz Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
Stopa Międzybankowa 3.65 3.65 3.9 3.9 3.9 3.9
Podaż Pieniądza M0 94567 97000 99000 100700 101500 105500
Podaż Pieniądza M1 410935 416000 417500 419100 421000 437000
Podaż Pieniądza M2 1784929 1805000 1820000 1840000 1870000 1960000
Podaż Pieniądza M3 1794147 1810000 1830000 1850000 1870000 2040000
Rezerwy Walutowe 104400 104300 104700 105100 105800 108700
Bilans Banków 2602184 2597000 2610000 2630000 2639000 2850000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1827702 1837000 1843000 1849000 1855000 1885000
Stopa Depozytowa 3 3 3.25 3.25 3.25 4
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Banku Centralnego 446396 474000 477000 479000 481500 512000
[+]