Jones Lang LaSalle | Amortyzacja Wartości Niematerialnych I Prawnych

W Ubiegłym Roku:

-180M