Jardine Matheson | Wartości Niematerialne I Prawne

Last Quarter:

21.8B USD

W Ubiegłym Roku:

21.3B USD