Izrael - Podaż pieniądza M2 - PrognozyIzrael Pieniądz Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 0.1 0.1 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.12 0.12 0.27 0.27 0.27 0.27
Podaż Pieniądza M1 400564 415388 425797 435545 444701 505996
Podaż Pieniądza M2 832036 851878 863810 875635 887357 988506
Podaż Pieniądza M3 1087439 1085984 1082355 1085030 1081773 1084426
Rezerwy Walutowe 115459 109056 109002 108945 119137 108218
Bilans Banków 1546071 1561932 1568332 1573961 1578913 1603670
Stopa Depozytowa 0.52 0.52 0.67 0.67 0.67 0.67
Prywatna długu do PKB 124 127 128 128 129 133
Kredyty dla Sektora prywatnego 607 509 508 508 508 506
Bilans Banku Centralnego 424834 426942 426833 426796 426785 426782
[+]