Turkiye Is Bankasi | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

W Ubiegłym Roku:

8.43B TRY