Indonezja Pieniądz Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 6 6 6 6 6.5 5.75
Stopa Międzybankowa 7.72 7.72 7.72 7.72 8.22 7.47
Podaż Pieniądza M0 590805 620000 634000 645000 582000 650000
Podaż Pieniądza M1 1411673 1450000 1462000 1436000 1452000 1470000
Podaż Pieniądza M2 5606300 5720000 5830000 5910000 5990000 6270000
Rezerwy Walutowe 115200 116300 115900 115400 115800 172000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4486735 4510000 4620000 4690000 4750000 4950000
Stopa Depozytowa 5.25 5.25 5.25 5.25 5.75 5
Stopa Pożyczkowa 6.75 6.75 6.75 6.75 7.25 6.5
Tempo Wzrostu Kredytów 12.75 6.8 6.4 5.9 5.7 5.9
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
[+]