Indie Handel Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -17130 -14900 -15269 -15759 -15191 -14100
Eksport 26980 29500 27962 27453 28019 28900
Import 44110 44400 43232 43212 43209 43000
Saldo Obrotów Bieżących -15807 -18000 -13000 -15000 -12000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 -2.6 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Dług Zagraniczny 514395 519000 524000 528000 532000 561000
Terms of Trade 73.3 77.51 78.02 78.09 78.16 66
Rachunek kapitałowy 17.43 20.8 8.1 8.64 4.43 7.93
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1898 2616 2695 2684 2687 2686
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12639 12462 12536 12576 12539 12546
Przyjazdy Turystów 719121 825100 841500 812300 810900 762000
Rezerwy Złota 573 573 573 573 573 573
Wydobycie Ropy Naftowej 697 702 702 702 702 702
Indeks Terroryzmu 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53
Bronie Sprzedaży 56 46.27 45.53 44.8 44.06 35.62
[+]