HeidelbergCement | Amortyzacja Wartości Niematerialnych Aktywów

W Ubiegłym Roku:

64.2M EUR