Goldcorp USA | Zysk Na Akcję W Tym Nadzwyczajnych

Last Quarter:

-6.63 USD

W Ubiegłym Roku:

-6.48 USD