Niemcy - Populacja - PrognozyNiemcy praca Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 4
Pracujący 44783 44800 44850 44900 45090 45900
Bezrobotni Zarejestrowani 2256 2490 2520 2550 2600 2710
Zmiana Liczby Bezrobotnych -23 7 11 15 9 15
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.2 6 6.1 6.2 6.3 6.9
Wydajność 101 104 105 105 106 109
Koszty Pracy 113 114 114 115 116 120
Wolne Etaty 660 670 691 685 668 640
Przeciętne Wynagrodzenia 3875 3940 3980 4000 4010 4110
Wynagrodzenia w Przemyśle 167 114 115 115 116 120
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8
Płaca Minimalna 8.84 8.84 9.5 9.5 9.5 9.5
Populacja 82.85 82.85 83.14 83.14 83.14 83.45
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 65.58 65.67 65.67 65.67 65.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.58 65.58 65.67 65.67 65.67 65.75
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61 62 62.4 62.6 62.8 64
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2000 2150 2150 2150 2200
Koszty Utrzymania 1240 1300 1360 1360 1360 1450
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2140 2200 2200 2200 2280
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 3650 3700 3700 3700 3750
Zatrudnienie na Pół Etatu 10846 11800 12000 12100 12250 13500
Zmiana Zatrudnienia 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3
Wskaźnik Zatrudnienia 75.4 75.9 76 75.9 75.7 75.4
Zatrudnienie na Pełny Etat 29621 31200 31400 31500 31600 32500
[+]