Niemcy - Stopa procentowa - PrognozyNiemcy Pieniądz Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 0 0 0 0 0 0.75
Stopa Międzybankowa -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
Podaż Pieniądza M1 2116 2190 2200 2220 2260 2400
Podaż Pieniądza M2 2960 3000 3130 3200 3240 3540
Podaż Pieniądza M3 2992 3420 3500 3620 3740 4510
Bilans Banków 7830 8250 8550 8910 9100 10200
Rezerwy Walutowe 162346 166000 171000 173000 175000 185000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1445 1460 1480 1510 1520 1700
Prywatna długu do PKB 148 142 142 138 138 132
Bilans Banku Centralnego 1768 1780 1950 2220 2520 4680
[+]