Gruzja - PKB - PrognozyGruzja PKB Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 4.5 5 4.9 5.3 4.4
PKB 15.16 15.9 15.9 20 20 21
Pkb W Cenach Stałych 6323 7574 8555 6633 7198 9333
Środki Trwałe Brutto 2459 2939 3696 2579 2772 4033
Pkb Per Capita 4290 4416 4416 4554 4554 4678
Pkb Per Capita Ppp 9745 9894 9894 10045 10045 10127
Produkt Narodowy Brutto 8713 9485 10798 9140 9067 11780
Rolnictwo w PKB 345 475 503 362 490 549
Budownictwo w PKB 367 599 561 385 475 612
Przemysł w PKB 621 644 787 651 609 858
Górnictwo w PKB 67.1 55.52 78.65 70.39 66.97 85.8
Administracja Publiczna w PKB 498 701 880 523 853 961
Usługi w PKB 327 391 494 343 370 539
Transport w PKB 450 483 537 472 496 586
Media w PKB 178 145 221 187 149 241
[+]