Gruzja - PKB - PrognozyGruzja PKB Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 5.6 4.9 5.3 5.1 4.4
PKB 15.16 15.9 20 20 20 21
Pkb W Cenach Stałych 7240 8603 6633 7623 7609 9386
Środki Trwałe Brutto 3191 3717 2579 3360 3354 4056
Pkb Per Capita 4290 4416 4554 4554 4554 4678
Pkb Per Capita Ppp 9745 9894 10045 10045 10045 10127
Produkt Narodowy Brutto 9538 10860 9140 10043 10024 11848
Rolnictwo w PKB 456 506 362 481 480 552
Budownictwo w PKB 415 564 385 437 436 616
Przemysł w PKB 625 791 651 658 657 863
Górnictwo w PKB 72.5 79.09 70.39 76.34 76.2 86.29
Administracja Publiczna w PKB 833 885 523 877 875 966
Usługi w PKB 392 497 343 412 412 542
Transport w PKB 507 540 472 534 533 589
Media w PKB 145 222 187 153 153 242
[+]