Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.13 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
Indeks Giełdowy 5307.38 5176 5116 5058 5000 4885
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.37 0.59 0.62 0.65 0.68 0.74
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.2 1.2 1.4 1.3 1.6
Stopa Bezrobocia 8.80 8.9 8.6 8.5 8.1 7.2
Inflacja 1.30 1.2 1.5 1.6 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.9 0.3 -0.3 0.5 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Bilans Handlowy -4195.00 -5200 -4800 -4900 -4140 -3350
Saldo Obrotów Bieżących 898.00 -2200 -2100 -1720 -590 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1 -1 -1 -1 -0.9
Dług Publiczny do PKB 97.00 98.6 98.6 98.6 98.6 98
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Koniunktura w przemyśle 102.00 102 99 98 100 105
Przemysłowy PMI 49.80 49.8 51 51.5 52 53.6
PMI dla Usług 48.70 48.7 50.6 51.2 52 54
Optymizm Konsumentów 95.00 95 94 92 91 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.5 -0.3 0.7 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.2 1.2 1.4 1.3 1.6
PKB 2582.50 2890 2890 2890 2890 2920
Pkb W Cenach Stałych 573345.00 575646 576538 579142 580039 589319
Środki Trwałe Brutto 132308.00 131176 132272 133855 134009 136153
Pkb Per Capita 42567.74 43200 43200 43200 43200 43600
Pkb Per Capita Ppp 38605.67 39700 39700 39700 39700 40400
Rolnictwo w PKB 7828.00 7922 7919 7922 7924 8050
Budownictwo w PKB 27898.00 28204 28298 28282 28275 28727
Przemysł w PKB 58030.00 58451 58463 58756 58703 59643
Usługi w PKB 292497.00 292379 293025 294742 295611 300340
Transport w PKB 22971.00 23045 22845 23196 23097 23467
Media w PKB 12532.00 12858 12737 12701 12737 12941
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 8.80 8.9 8.6 8.5 8.1 7.2
Pracujący 28208.80 28450 28550 28620 28700 29100
Bezrobotni Zarejestrowani 3414.00 3399 3362 3348 3340 3290
Wskaźnik Zatrudnienia 66.10 65.7 65.8 65.9 66.1 66.6
Bezrobocie Długoterminowe 3.40 3.2 3.2 3.2 3 3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.10 19 18.6 18.2 18 17.6
Koszty Pracy 108.50 108 109 109 109 110
Wydajność 103.16 121 122 123 124 127
Wolne Etaty 276.10 334 342 326 232 241
Przeciętne Wynagrodzenia 2998.00 3013 3016 3010 3016 3034
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.20 118 102 102 103 103
Płaca Minimalna 1521.22 1521 1521 1521 1521 1650
Wzrost Wynagrodzeń 0.40 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6
Populacja 67.19 67.55 67.55 67.55 67.43 67.67
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -5.20 17.9 -7.6 -46.2 -4.4 -6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.30 72.6 72.5 72.5 72.6 72.8
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2780.20 2850 2870 2880 2900 2950
Koszty Utrzymania Rodziny 1790.00 1759 1760 1757 1801 1812
Koszty Utrzymania 1080.00 1055 1056 1054 1086 1093
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25245.20 25280 25340 25400 25450 25640
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19462.20 19530 19580 19610 19650 19790
Zatrudnienie na Pół Etatu 4711.00 4880 4880 4890 4890 4930
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5783.00 5750 5750 5790 5800 5850
Zatrudnienie na Pełny Etat 22172.40 22500 22600 22650 22700 22900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610.00 1588 1589 1586 1620 1629
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120.00 3477 3481 3474 3139 3158
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.30 1.2 1.5 1.6 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.9 0.3 -0.3 0.5 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.06 104 105 105 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.64 1.4 105 106 116 121
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.22 103 103 103 104 105
Inflacja Bazowa 0.70 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.40 108 104 106 112 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.40 2.2 1.9 2.1 2.4 2.3
Wskaźnik Cen Importowych 116.80 116 117 117 118 120
Wskaźnik Cen Eksportowych 100.80 103 104 105 105 107
Inflacja Żywności 3.10 2.2 2.4 2.3 2.2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.04 105 105 106 107 109
Cpi Transport 106.17 106 108 108 108 110
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
Podaż Pieniądza M1 1297180.00 1360000 1390000 1420000 1440000 1590000
Podaż Pieniądza M2 2158923.00 2220000 2250000 2290000 2320000 2420000
Podaż Pieniądza M3 2542106.00 2620000 2660000 2690000 2740000 2850000
Bilans Banków 9185413.00 9450000 9550000 9610000 9650000 9780000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2492111.00 2540000 2580000 2600000 2620000 2860000
Tempo Wzrostu Kredytów 6.16 4 3.6 3.4 3.2 3.2
Prywatna długu do PKB 257.13 221 221 221 221 217
Bilans Banku Centralnego 1123747.00 1320000 1370000 1400000 1450000 1750000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -4195.00 -5200 -4800 -4900 -4140 -3350
Saldo Obrotów Bieżących 898.00 -2200 -2100 -1720 -590 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1 -1 -1 -1 -0.9
Import 46651.00 46800 47400 48140 48500 50500
Eksport 42457.00 41600 42600 43240 44360 47150
Dług Zagraniczny 5157170.00 5110000 5150000 5170000 5190000 5250000
Terms of Trade 115.87 113 112 111 112 112
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4051.00 4950 1500 3460 3720 4330
Rachunek kapitałowy -15446.00 -18700 2500 -2200 19100 15100
Transfery Pieniężne od Emigrantów 43.00 45 45 45 45 45
Rezerwy Złota 2436.00 2436 2436 2436 2436 2436
Dochody z Turystyki 3715.00 2620 4950 4790 2680 2750
Przyjazdy Turystów 82600.00 85700 85700 85700 85700 86200
Wydobycie Ropy Naftowej 15.00 15 15 15 15 15
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 97.00 98.6 98.6 98.6 98.6 98
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Bilans Budżetu -17.26 -27 -58 -73 -64.9 -61.8
Wydatki Rządowe 136594.00 137047 137426 137920 138316 140529
Wydatków Rządowych W Pkb 56.50 55.7 55.7 55.7 55.7 55.4
Dochody Budżetu Państwa 19.34 85 170 247 322 327
Dług Publiczny 2322.30 2380 2400 2410 2410 2470
Wydatki Budżetu Państwa 31.63 112 228 320 387 389
Wnioski o Azyl 9800.00 7150 5900 6250 7400 5100
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 102.00 102 99 98 100 105
Przemysłowy PMI 49.80 49.8 51 51.5 52 53.6
PMI dla Usług 48.70 48.7 50.6 51.2 52 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.70 48.7 50.8 51.5 52 53.8
Produkcja Przemysłowa 1.70 2.5 2.9 2.5 2.2 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 0.5 -0.2 0.2 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.90 2.4 2.5 2.2 1.9 2.2
Stopa Utylizacji Surowców 85.00 85.7 85.7 85.9 85.9 86
Nowe Zamówienia -12.60 -6 -4 -7 -8 -10
Bankructwa 374.00 312 310 295 330 340
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -11.70 4.4 11.5 15.7 19 22
Rejestracje nowych samochodów 178948.00 192000 186500 191500 195100 199400
Produkcja w Górnictwie 0.10 3 2.7 2.6 2.5 2.2
Produkcja Stali 1238.12 1450 1500 1400 1300 1380
Zmiany Zapasów 2808.00 6900 6000 7500 5100 4500
Produkcja Energii Elektrycznej 58734.00 52700 41500 41500 56200 56800
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 95.00 95 94 92 91 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.5 -0.3 0.7 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 4.6 4.2 3.8 3.6 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 308679.00 311439 311137 312933 312694 317697
Rozporządzalny Dochód Osobisty 358295.00 355546 359980 363311 362953 368760
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.41 14.7 14.7 14.8 14.8 15.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.50 56 56 56 56 52
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.29 84.6 84.6 84.6 84.6 83.5
Wydatki Osobiste 1.20 -0.4 -0.3 0.5 0.7 0.6
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.77 1.67 1.67 1.72 1.77 1.77
Kredyt Konsumencki 1401642.00 1355498 1374424 1395843 1416721 1439389
Cena Benzyny 1.71 1.66 1.62 1.58 1.54 1.54
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 0.20 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108.68 108 109 110 111 115
Rozpoczęte Budowy Domów 29700.00 39100 37100 37400 47800 50300
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.40 63.2 63.2 63.2 63.2 63
Sprzedaż Nowych Domów 31625.00 32900 34800 32400 38500 40200
PMI dla Budownictwa 51.30 49.4 52.5 53.4 54.2 54
Pozwolenia Na Budowę 33700.00 47500 46400 49900 50200 55100


France Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne