Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 5552.34 5475 5412 5350 5289 5168
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.07 0 0 0 0 0
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.4 1.3 1.5 1.5 1.6
Stopa Bezrobocia 8.70 8.5 8.1 7.8 8 7.2
Inflacja 1.20 1.6 1.5 1.8 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -3278.00 -4900 -4140 -3950 -3950 -3350
Saldo Obrotów Bieżących 343.00 -1720 -590 -2600 -2400 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.6 98.6 98.2 98.2 98.2
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7 -2.7
Koniunktura w przemyśle 102.00 101 100 102 104 105
Przemysłowy PMI 51.90 51.5 52 52.5 52.9 53.6
PMI dla Usług 52.90 51.2 52 52.7 53.4 54
Optymizm Konsumentów 101.00 98 94 92 94 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.7 0.5 0.4 -0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 33.3 33.3 33.3 31 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.4 1.3 1.5 1.5 1.6
PKB 2777.54 2890 2890 2920 2920 2920
Pkb W Cenach Stałych 576535.00 579504 580798 581945 583808 590091
Środki Trwałe Brutto 133186.00 133795 134028 134293 134767 136172
Pkb Per Capita 43663.60 44200 44200 44800 44800 44800
Pkb Per Capita Ppp 39555.50 39700 39700 39700 40400 40400
Rolnictwo w PKB 8358.00 7925 7930 7945 7971 8057
Budownictwo w PKB 28008.00 28258 28261 28316 28289 28713
Przemysł w PKB 57379.00 58777 58784 58900 59245 59725
Usługi w PKB 294856.00 295129 296299 296884 298030 301040
Transport w PKB 22521.00 23212 23270 23316 23503 23642
Media w PKB 12148.00 12636 12695 12720 12918 12898
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 8.70 8.5 8.1 7.8 8 7.2
Bezrobotni Zarejestrowani 3376.50 3348 3340 3336 3332 3290
Wskaźnik Zatrudnienia 66.10 65.9 66.1 66.2 66.3 66.6
Bezrobocie Długoterminowe 3.30 3.2 3 3 3.1 3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.20 18.2 18 19.5 19.2 17.6
Koszty Pracy 107.50 109 109 109 108 110
Przeciętne Wynagrodzenia 2988.00 3010 3016 3016 3009 3034
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.10 102 103 103 104 103
Płaca Minimalna 1521.22 1521 1521 1650 1650 1650
Wzrost Wynagrodzeń 0.80 0.4 0.6 0.7 0.4 0.5
Populacja 67.19 67.55 67.43 67.67 67.67 67.67
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 3.60 -46.2 -4.4 20.5 -8.6 -6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.30 72.5 72.6 72.6 72.7 72.8
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2780.90 2780 2780 2790 2800 2820
Koszty Utrzymania Rodziny 1790.00 1757 1801 1801 1803 1812
Koszty Utrzymania 1080.00 1054 1086 1086 1088 1093
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25330.50 25400 25450 25450 25500 25640
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19538.30 19610 19650 19650 19720 19790
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5792.20 5790 5800 5750 5780 5850
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610.00 1586 1620 1620 1621 1629
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120.00 3474 3139 3139 3142 3158
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.20 1.6 1.5 1.8 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.58 105 105 106 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.77 103 103 103 104 105
Inflacja Bazowa 0.90 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.90 106 106 107 105 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 0.9 0.8 1.2 1.5 1.7
Inflacja Żywności 2.60 2.3 2.2 2.2 2.1 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.01 106 106 107 108 109
Cpi Transport 107.53 108 108 108 109 110
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.31 -0.31 -0.06 -0.31 -0.06
Bilans Banków 9726545.00 9710000 9750000 9820000 9860000 9950000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2524392.00 2600000 2620000 2500900 2548584 2860000
Tempo Wzrostu Kredytów 5.30 4.4 3.8 3.6 3.2 2.7
Prywatna długu do PKB 257.13 245 245 240 240 240
Bilans Banku Centralnego 1102351.00 1220000 1250000 1320000 1380000 1510000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -3278.00 -4900 -4140 -3950 -3950 -3350
Saldo Obrotów Bieżących 343.00 -1720 -590 -2600 -2400 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Import 47544.00 48140 48500 49100 49680 50500
Eksport 44266.00 43240 44360 45150 45420 47150
Dług Zagraniczny 5104284.00 5170000 5190000 5170640 5180848 5250000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2540.00 3460 3720 3440 1980 4330
Dochody z Turystyki 4849.00 4790 2680 4050 5190 2750
Przyjazdy Turystów 86900.00 85700 85700 86200 86200 86200
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.6 98.6 98.2 98.2 98.2
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7 -2.7
Bilans Budżetu -83.90 -64 -65 207 -27 -62
Wydatki Rządowe 136607.00 137954 138370 138643 138796 140584
Wydatków Rządowych W Pkb 56.00 55.7 55.7 54.4 54.4 54.4
Dochody Budżetu Państwa 109.77 238 318 72 171 324
Dług Publiczny 2315.30 2410 2420 2440 2450 2470
Wydatki Budżetu Państwa 171.17 302 404 99 227 402
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 33.3 33.3 33.3 31 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 102.00 101 100 102 104 105
Przemysłowy PMI 51.90 51.5 52 52.5 52.9 53.6
PMI dla Usług 52.90 51.2 52 52.7 53.4 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.70 51.5 52 52.6 53.2 53.8
Produkcja Przemysłowa 4.00 0.9 1 1.2 1.5 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.10 0.2 0.6 -0.8 -0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.40 0.5 0.4 1 1.2 1.4
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -19.50 -10 -12 -4 -2 5
Rejestracje nowych samochodów 176980.00 154500 160100 179100 187400 164400
Produkcja w Górnictwie 0.70 1.6 1.9 1.7 1.8 2.2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 101.00 98 94 92 94 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.7 0.5 0.4 -0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 3.8 3.6 3 2.6 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 310707.00 312965 312692 313309 314455 317695
Rozporządzalny Dochód Osobisty 364984.00 363311 367313 368038 370459 373190
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.10 61 61 59 59 59
Wydatki Osobiste 0.40 0.5 0.7 -0.4 -0.2 0.4
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.70 1.77 1.77 2.02 1.73 2.02
Kredyt Konsumencki 1425661.00 1395843 1416721 1422667 1432695 1439389
Cena Benzyny 1.78 1.64 1.6 1.56 1.6 1.56
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 6.20 2.3 2.5 1.9 2 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108.48 110 110 110 111 112
Rozpoczęte Budowy Domów 29200.00 30400 33800 36800 32900 36200
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.40 63.2 63.2 63 63 63
Sprzedaż Nowych Domów 30863.00 32400 34500 28500 36200 40200
PMI dla Budownictwa 51.80 50.5 51.2 51.9 51.8 52.5
Pozwolenia Na Budowę 35100.00 46900 40200 45200 48900 45100


France Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne