Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 3911.31 3907 3856 3806 3756 3660
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.10 0 0.01 0.01 0.01 0.02
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2
Stopa Bezrobocia 8.80 6.2 6 7.8 7.8 5.9
Inflacja 1.00 1.4 1.5 1.6 1.3 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.1 0.3 0.1 -0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -10.00 -10 -320 -270 -170 -330
Saldo Obrotów Bieżących 321.00 50 120 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 58 57.5 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Koniunktura w przemyśle -6.00 -4.3 -4 -4.7 -4.7 -6
Optymizm Konsumentów -4.60 -3 -1.5 -2 -2.2 -2
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2
PKB 275.68 291 291 302 302 302
Pkb W Cenach Stałych 51041.00 50760 51832 51883 51629 52714
Produkt Narodowy Brutto 51075.00 50647 52562 52614 52356 53456
Środki Trwałe Brutto 11432.00 11178 11713 11725 11667 11912
Pkb Per Capita 48579.90 49200 49200 51500 51500 51500
Pkb Per Capita Ppp 41898.62 42000 42000 42500 42500 42500
Rolnictwo w PKB 1387.00 1347 1435 1437 1430 1460
Budownictwo w PKB 2902.00 2795 2920 2922 2908 2969
Przemysł w PKB 8150.00 7987 8204 8212 8172 8344
Administracja Publiczna w PKB 8096.00 8030 8083 8091 8051 8220
Usługi w PKB 29711.00 29906 30167 30197 30049 30680
Transport w PKB 2147.00 2301 2184 2186 2175 2221
Media w PKB 1522.00 1559 1525 1526 1519 1551
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 8.80 6.2 6 7.8 7.8 5.9
Przeciętne Wynagrodzenia 3512.00 3515 3440 3440 3440 3460
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.50 104 104 104 104 106
Populacja 5.51 5.54 5.52 5.53 5.53 5.53
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980.00 1818 1827 1827 1827 1868
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250.00 3964 4000 4000 4000 4074
Koszty Utrzymania Rodziny 1700.00 1714 1740 1740 1740 1740
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.00 1.4 1.5 1.6 1.3 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.1 0.3 0.1 -0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.40 104 104 105 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.83 102 103 102 103 103
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2049.00 2105 2095 2091 2090 2145
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 2.3 2.6 2.2 2.3 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146.99 147 148 149 149 150
Cpi Transport 104.40 106 105 104 105 107
Inflacja Żywności 1.10 2.1 2.4 2.4 2.4 1.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.37 -0.31 -0.31 -0.06 -0.34 -0.06
Prywatna długu do PKB 211.26 209 209 205 205 205
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -10.00 -10 -320 -270 -170 -330
Saldo Obrotów Bieżących 321.00 50 120 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6
Import 5725.00 5400 5420 5920 5850 5610
Eksport 5715.00 5320 5100 5650 5680 5280
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 58 57.5 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Wydatki Rządowe 11698.00 11264 12478 12490 12429 12690
Wydatków Rządowych W Pkb 53.10 52.9 52.9 52.5 52.5 52.5
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 23.2 23.2 23.2 20.17 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 9.33 9.33 9.33 9.79 9.33
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -6.00 -4.3 -4 -4.7 -4.7 -6
Produkcja Przemysłowa -0.30 3.6 3.4 3.4 3.4 1.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.79 3.14 2.3 2.3 2.3 2.1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -4.60 -3 -1.5 -2 -2.2 -2
Wydatki Konsumpcyjne 27232.00 27474 28251 28278 28140 28731
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5
Cena Benzyny 1.73 1.58 1.55 1.51 1.55 1.51


Finland Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne