Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 4114.61 3931 3881 3831 3781 3684
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.36 0.43 0.46 0.48 0.51 0.57
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 2 2.1 1.9 1.8 1.7
Stopa Bezrobocia 5.40 7.1 7.1 7.2 7.3 7.1
Inflacja 1.20 1.6 1.7 1.8 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.4 0.3 0.5 0.6 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -425.00 -200 -240 -229 -320 -380
Saldo Obrotów Bieżących -461.00 -420 -150 50 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 1 1 1 1 1.4
Dług Publiczny do PKB 61.40 57.6 57.6 57.6 57.6 54.2
Budżet Państwa do PKB -0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 1
Koniunktura w przemyśle 4.30 16 15 14 13 11
Optymizm Konsumentów 17.20 18.8 19.6 18.5 20.5 15
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 2 2.1 1.9 1.8 1.7
PKB 251.88 262 262 262 262 270
Pkb W Cenach Stałych 50441.00 50559 50713 50794 51198 51914
Produkt Narodowy Brutto 50328.00 51816 51953 50680 51083 51798
Środki Trwałe Brutto 11108.00 11838 11476 11186 11275 11432
Pkb Per Capita 47057.62 51200 51200 51200 51200 52500
Pkb Per Capita Ppp 40585.72 39630 39630 39630 39630 39630
Rolnictwo w PKB 1339.00 1342 1377 1348 1359 1378
Budownictwo w PKB 2777.00 2908 2861 2835 2819 2858
Przemysł w PKB 7937.00 7839 7907 7993 8056 8169
Administracja Publiczna w PKB 7979.00 8137 8312 8147 8099 8212
Usługi w PKB 29718.00 30025 29769 29926 30164 30586
Transport w PKB 2287.00 2313 2298 2303 2321 2354
Media w PKB 1549.00 1462 1581 1560 1572 1594
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.40 7.1 7.1 7.2 7.3 7.1
Przeciętne Wynagrodzenia 3470.00 3422 3515 3526 3440 3460
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.40 103 104 104 104 106
Populacja 5.51 5.54 5.54 5.54 5.52 5.53
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980.00 1827 1818 1821 1827 1868
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250.00 4000 3964 3963 4000 4074
Koszty Utrzymania Rodziny 1700.00 1748 1714 1708 1740 1740
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.20 1.6 1.7 1.8 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.4 0.3 0.5 0.6 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.70 103 104 104 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.90 104 104 105 105 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.39 102 103 102 103 103
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2042.00 2055 2096 2106 2110 2161
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.80 2.7 2.5 2.3 2.6 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 145.48 145 146 148 148 151
Cpi Transport 103.70 103 106 106 106 108
Inflacja Żywności 1.10 1.5 1.8 2.1 2.4 1.5
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.31 -0.31 -0.26 -0.21 -0.21
Prywatna długu do PKB 211.05 201 201 201 201 195
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -425.00 -200 -240 -229 -320 -380
Saldo Obrotów Bieżących -461.00 -420 -150 50 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 1 1 1 1 1.4
Import 5315.00 6020 5940 5409 5420 5780
Eksport 4890.00 5820 5700 5180 5100 5400
Terms of Trade 99.00 97.51 97.54 97.55 97.56 97.56
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 61.40 57.6 57.6 57.6 57.6 54.2
Budżet Państwa do PKB -0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 1
Bilans Budżetu -418.70 -176 -222 -231 -236 -235
Wydatki Rządowe 11193.00 11666 12169 11428 11361 11520
Wydatków Rządowych W Pkb 53.70 52.9 52.9 52.9 52.9 52.5
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.20 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 4.30 16 15 14 13 11
Produkcja Przemysłowa 3.30 3.5 3.3 3.6 3.4 1.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.70 2.4 3.14 2.3 2.3 2.1
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 17.20 18.8 19.6 18.5 20.5 15
Wydatki Konsumpcyjne 27301.00 27702 27751 27492 27711 28098
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 0.25 0.25 0.3 0.35 0.35
Cena Benzyny 1.63 1.61 1.57 1.53 1.49 1.49


Finland Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne