First Horizon National | Zmiana Stanu Srodków Pieniężnych I Papierów Wartościowych

W Ubiegłym Roku:

-40.3M USD