Ford Motor | Wartość Księgowa - Wyemitowanych Akcji Fiskalna

Last Quarter:

7.21 USD

W Ubiegłym Roku:

7.11 USD