European-union Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 81.60 81 80.4 80.4 80.4 79.8
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90
2 1.9 2.1 2.2 2.3
PKB 17277.70
17900 18500 18500 18500 18700
Środki Trwałe Brutto 777541.40
764717 775787 793870 794647 800298
Pkb W Cenach Stałych 3630006.20
3655854 3667784 3691084 3709866 3825957
Tempo Wzrostu Pkb 0.30
0.6 0.3 0.3 0.5 0.7
Pkb Per Capita 36593.03
37400 38500 38500 38500 39750
Pkb Per Capita Ppp 37204.61
38000 38700 38700 38700 39400
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bezrobotni Zarejestrowani 16574.00
16500 16400 16300 16200 15800
Bezrobocie Długoterminowe 3.00
3 2.9 2.9 2.8 2.22
Koszty Pracy 114.50
115 107 115 108 116
Stopa Bezrobocia 6.70
6.2 6 5.9 5.7 5.4
Wzrost Wynagrodzeń 2.60
2.9 2.8 2.8 2.5 2.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.90
14.3 14 13.8 13.6 13
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.10
58.05 58.4 58.6 58.8 60
Zatrudnienie na Pół Etatu 43379.70
43200 43300 43400 43500 43800
Populacja 512.60
513 514 514 514 516
Wydajność 106.10
107 107 108 109 112
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.28
64.28 64.5 64.5 64.5 65
Wiek Emerytalny Kobiet 63.44
63.44 63.7 63.7 63.7 64
Pracujący 230485.50
232000 233000 233000 234000 236000
Zmiana Zatrudnienia 0.20
0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Zatrudnienie na Pełny Etat 181040.60
182000 182000 183000 184000 187000
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.83
105 105 105 106 109
Inflacja Bazowa 1.20
1.6 1.6 1.6 1.7 2
Inflacja 2.20
2 2 1.9 2.1 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20
0.4 0.3 0.4 0.3 0.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.80
106 107 108 109 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.90
3.3 2.9 2.6 2.5 2.2
Deflator Pkb 109.34
110 111 112 112 115
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.07
104 105 105 106 108
Cpi Transport 107.15
105 105 108 109 110
Inflacja Żywności 1.70
2.2 2.2 2.3 2.4 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.78
105 105 106 107 109
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Import 161998.50
149440 165640 158100 160100 157100
Eksport 160191.80
164200 176200 165100 162500 174200
Bilans Handlowy -1806.70
14760 10560 7000 2400 17100
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 81.60
81 80.4 80.4 80.4 79.8
Budżet Państwa do PKB -1.00
-1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
Dług Publiczny 12504712.50
12700000 12900000 12900000 12900000 13200000
Wydatki Rządowe 733830.20
744578 744971 749241 749974 779222
Wydatków Rządowych W Pkb 45.80
45.7 45.4 45.4 45.4 45.5
Wnioski o Azyl 6400.00
42900 38900 37200 45100 32400
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20
0.4 0.3 -0.3 -0.4 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.40
3.7 3.4 3.8 3.6 3.8
Produkcja w Górnictwie -8.10
1.5 1.4 1.6 1.7 1.9
Produkcja Stali 13945.25
13800 15200 14500 14200 14200
Produkcja Przemysłowa 1.10
2.6 2.5 2.8 2.7 2.3
Koniunktura w przemyśle 3.00
5.1 4.6 4.9 4.5 2
Stopa Utylizacji Surowców 83.40
84.1 83.8 83.7 83.7 84.5
Zmiany Zapasów 25527.50
14700 11800 24500 17500 12500
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.00
9.5 9.1 8.9 8.8 8.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10
-0.5 0.6 0.4 0.8 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.50
2.4 2.6 2.7 2.9 2.4
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 110.40
110 110 110 110 108
Optymizm Konsumentów -2.70
-2.4 -2 -2.1 -2.6 -7
Wydatki Konsumpcyjne 1995340.60
2019073 2027004 2037243 2039238 2113019
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112.99
112 113 114 114 117
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.20
68.8 68.5 68.5 68.5 68.4
Produkcja Budowlana 4.20
1.7 2.5 2.7 2.4 2
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.60
38.6 38.6 38.6 38.6 38.6
Podatek od Towarów i Usług 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Podatek Dochodowy Firmy 21.30
21.3 21.3 21.3 21.3 21.3EUROPEAN-UNION FORECASTS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE