Discovery | Przepływy Pieniężne Z Działalności Inwestycyjnej

W Ubiegłym Roku:

2.22B ZAR