Dominos Pizza | Przepływy Pieniężne Z Działalności Finansowej

W Ubiegłym Roku:

-31M AUD