Dania - Kredyt konsumencki - PrognozyDania Konsument Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 6.9 9.1 7.8 7.7 7.5 5.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 1.1 1.5 2.1 2.5 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 229300 232986 233882 234574 233886 243350
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1055765 1085824 1093360 1100897 1108434 1206126
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.44 8.46 16.71 14.05 10.07 10.53
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 117 117 117 117 117 117
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 241 224 224 224 224 211
Kredyt Konsumencki 19631 19977 20104 20283 20353 20737
Cena Benzyny 1.99 1.74 1.64 1.55 1.44 1.22
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Bieżący 16 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań 13 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Dochodów 15.7 13.99 13.99 13.99 13.99 13.99
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Skłonność do Zakupów -3 -3.24 -3.24 -3.24 -3.24 -3.24
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 17.4 18.03 18.03 18.03 18.03 18.03
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oszczędności 29.4 29.88 29.88 29.88 29.88 29.88
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Zatrudnienia -10.4 -9.28 -9.28 -9.28 -9.28 -9.28
[+]