Czechy - Populacja - PrognozyCzechy praca Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 3 2.4 2.4 2.5 2.7 2.6
Bezrobotni Zarejestrowani 224331 213732 215261 211845 212998 212102
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 0.58 0.64 0.54 0.61 0.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.3 6.12 5.92 5.92 5.88 5.88
Koszty Pracy 116 117 122 120 118 122
Wolne Etaty 316132 320791 321042 320762 320565 320420
Przeciętne Wynagrodzenia 31851 33500 32000 31851 30624 38000
Wynagrodzenia w Przemyśle 32355 31500 32000 32353 30885 34500
Płaca Minimalna 469 469 510 510 510 550
Populacja 10.61 10.61 10.64 10.64 10.64 10.66
Wiek Emerytalny Kobiet 62.67 62.67 63.17 62.67 62.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.33 63.33 63.5 63.33 63.33 63.67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 60.61 60.49 60.61 60.76 60.7
Koszty Utrzymania Rodziny 17900 18300 18039 18101 18072 18800
Koszty Utrzymania 12600 11839 12009 12179 12350 12456
Zatrudnienie na Pół Etatu 320 324 322 324 322 325
Wydajność 108 109 110 110 110 110
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 34400 35400 35400 32307 32124 37000
Wzrost Wynagrodzeń 6.2 4.8 4.5 4 5.36 2.5
Płace Nisko Wykwalifikowanych 15200 15600 15600 14267 14207 16200
Pracujący 5289 5325 5326 5349 5369 5419
Zmiana Zatrudnienia 0.6 0.32 0.55 0.51 0.44 0.47
Wskaźnik Zatrudnienia 74.7 75.3 75.25 75.65 75.98 76.85
Zatrudnienie na Pełny Etat 4794 4837 4825 4837 4854 4856
[+]