Cyprus Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 0.6 0.7 1 0.4
Stopa Bezrobocia 7.40 7.7 7.4 7.2 6.9 6.2
Inflacja 3.00 1.8 2 2.1 2.3 2.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -397665.00 -474000 -450000 -133000 -404890 -468000
Dług Publiczny do PKB 97.50 105 102 102 102 100
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Indeks Giełdowy 66.49
71.89 71.18 70.48 69.78 67.06
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70
0.5 0.6 0.7 1 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60
4 3.9 4.2 3.8 3.2
PKB 21.65
23 25 25 25 29
Pkb W Cenach Stałych 5035.60
4378 4415 5247 5227 4685
Produkt Narodowy Brutto 19213.76
19982 19963 20021 19944 21385
Środki Trwałe Brutto 1075.00
1475 466 1120 1116 1578
Pkb Per Capita 29432.67
29600 29800 29800 29800 30000
Pkb Per Capita Ppp 32415.13
33100 34000 34000 34000 35250
Rolnictwo w PKB 85.00
64.9 66.29 88.57 88.23 69.45
Budownictwo w PKB 279.10
213 220 291 290 228
Przemysł w PKB 231.96
213 217 242 241 228
Górnictwo w PKB 333.60
295 298 348 346 315
Administracja Publiczna w PKB 448.11
385 389 467 465 412
Usługi w PKB 1094.60
994 1005 1141 1136 1063
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 7.40
7.7 7.4 7.2 6.9 6.2
Pracujący 367.30
375 375 375 375 378
Bezrobotni Zarejestrowani 31888.00
29259 33017 24075 24290 18457
Bezrobocie Długoterminowe 2.50
1.68 1.33 1.03 0.77 0.32
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.00
16.42 15.95 15.7 15.57 15.42
Koszty Pracy 88.94
91.9 92.17 92.1 92.12 92.12
Wolne Etaty 8630.00
7876 8278 8495 8411 8399
Przeciętne Wynagrodzenia 1827.00
2156 1834 1891 1892 2170
Populacja 0.86
0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00
65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 1.40
1.1 1.17 0.8 0.7 0.8
Wydajność 104.60
107 105 105 110 107
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.00
62.07 62.15 62.15 62.18 62.21
Zatrudnienie na Pół Etatu 44.60
45 45.22 44.52 43.46 44.74
Zmiana Zatrudnienia 1.00
0.79 0.9 0.89 0.84 0.87
Wskaźnik Zatrudnienia 69.40
69.85 69.66 72.06 72.61 74.84
Zatrudnienie na Pełny Etat 347.40
349 350 364 367 383
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 3.00
1.8 2 2.1 2.3 2.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.78
100 100 104 104 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.29
101 101 104 104 106
Deflator Pkb 102.35
106 107 104 104 99
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.30
112 100 100 100 122
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40
-0.16 0.49 0.07 0.44 0.29
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.37
112 113 113 112 112
Cpi Transport 103.10
98.55 101 105 105 104
Inflacja Żywności 2.90
1.8 2 1.7 1.9 2
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Rezerwy Walutowe 764.80
763 762 762 762 762
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -397665.00
-474000 -450000 -133000 -404890 -468000
Eksport 263991.00
251000 286000 458000 331537 298000
Import 661656.00
725000 736000 591000 736427 766000
Saldo Obrotów Bieżących -262.80
-980 -720 15 -74.87 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70
-4 -5 -5 -5 -4.5
Rachunek kapitałowy -228.50
-296 51.17 -129 -25.68 -85.6
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13.30
15.18 15.19 13.68 12.39 14.11
Dochody z Turystyki 428200.00
72114 92074 352373 322761 125313
Przyjazdy Turystów 520138.00
188600 154000 445300 453300 141900
Rezerwy Złota 13.90
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Indeks Terroryzmu 1.89
1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
Dług Zagraniczny 101246.80
101445 100536 99607 99358 98234
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 97.50
105 102 102 102 100
Budżet Państwa do PKB 1.80
1.2 1.1 1.1 1.1 1
Bilans Budżetu -18.70
159 272 68.5 416 352
Wydatki Rządowe 791.60
689 693 825 822 738
Wydatków Rządowych W Pkb 38.10
38.1 38.1 38.1 38.1 38.1
Dochody Budżetu Państwa 1774.50
2248 1934 1878 2172 2263
Wydatki Budżetu Państwa 1793.20
2156 1662 1810 1756 1910
Wydatki Wojskowe 386.00
339 337 336 335 332
Wnioski o Azyl 500.00
434 448 441 445 443
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Koniunktura w przemyśle 113.20
107 106 105 105 103
Produkcja Przemysłowa 2.50
5.1 5.5 5.2 5.3 6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.20
5.76 5.46 5.44 5.46 5.47
Zmiany Zapasów -23.60
-5.88 -5.44 1.69 -3.59 -1.25
Rejestracje nowych samochodów 4091.00
3810 4240 3886 4249 3907
Szybkość Internetu 6912.45
6495 6461 6400 6378 6409
Adresy IP 368293.00
402723 407744 412780 417687 461352
Produkcja w Górnictwie 48.00
26.82 30.22 29.43 29.64 29.54
Indeks Percepcji Korupcji 57.00
57 57 57 57 57
Ranking Korupcji 42.00
42 42 42 42 42
Index Konkurencyjności 65.57
66.07 66.07 66.07 66.07 68.57
Ranking Konkurencyjności 44.00
44 44 44 44 44
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57.00
58 51 48 45 58
Produkcja Energii Elektrycznej 476.00
377 448 395 428 416
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów -5.20
-4.5 -2.1 -1.7 -1.5 -0.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.00
0.8 1.66 0.85 1.1 1.11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.90
5.3 4.8 4.5 4.4 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 3351.30
2937 2945 3492 3479 3143
Oszczędności Gospodarstw Domowych -2.33
-1.26 -1.34 -1.43 -1.51 -2.54
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162.64
155 154 153 152 147
Cena Benzyny 1.51
1.49 1.46 1.43 1.41 1.3
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.98
105 105 105 105 106
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.70
71.88 71.65 71.43 71.2 71.14
Produkcja Budowlana 13.10
3.2 2.9 2.8 15.57 2.7
Pozwolenia Na Budowę 415.00
492 515 514 512 512
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00
35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00
19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 15.60
15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatura 28.04
17.13 12.03 22.83 21.99 19.24CYPRUS FORECASTS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE