Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
Indeks Giełdowy 65.10 60.8 60.14 59.49 58.85 57.58
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.6 0.7 1 0.8 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.80 3.9 4.2 3.8 3.7 3.2
Stopa Bezrobocia 7.40 8.9 8.5 8.2 7.5 6.5
Inflacja 1.20 2 2.1 2.3 2.5 2.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Bilans Handlowy -271520.00 -450000 -133000 -404890 -469000 -468000
Saldo Obrotów Bieżących 52.00 -720 15 -74.87 -780 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.40 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.3
Dług Publiczny do PKB 97.50 99 99 99 99 90
Budżet Państwa do PKB 1.80 1.1 1.1 1.1 1.1 1
Koniunktura w przemyśle 107.80 106 105 105 104 103
Optymizm Konsumentów -7.00 -2.1 -1.7 -1.5 -1.1 -0.2
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.6 0.7 1 0.8 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.80 3.9 4.2 3.8 3.7 3.2
PKB 21.65 25 25 25 25 29
Pkb W Cenach Stałych 5143.20 5062 5106 5141 5265 5433
Produkt Narodowy Brutto 20730.85 19464 19483 19457 19925 20562
Środki Trwałe Brutto 1533.50 455 1090 923 945 976
Pkb Per Capita 29432.67 29800 29800 29800 29800 30000
Pkb Per Capita Ppp 32415.13 34000 34000 34000 34000 35250
Rolnictwo w PKB 81.80 64.63 86.19 86.18 88.25 91.07
Budownictwo w PKB 331.70 282 291 318 317 327
Przemysł w PKB 235.23 212 235 234 240 248
Górnictwo w PKB 330.80 298 348 342 342 353
Administracja Publiczna w PKB 469.57 389 467 470 469 484
Usługi w PKB 1098.20 980 1110 1114 1141 1177
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 7.40 8.9 8.5 8.2 7.5 6.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1827.00 1834 1891 1892 2160 2170
Populacja 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.88
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 3.10 1.17 0.8 0.7 0.93 0.8
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.20 2 2.1 2.3 2.5 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.79 101 104 104 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 98.36 100 104 104 103 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.50 100 100 100 117 122
Cpi Transport 94.06 101 105 105 103 106
Inflacja Żywności 5.30 2 1.7 1.9 2 2
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -271520.00 -450000 -133000 -404890 -469000 -468000
Saldo Obrotów Bieżących 52.00 -720 15 -74.87 -780 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.40 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.3
Import 803553.00 736000 591000 736427 744000 766000
Eksport 532033.00 286000 458000 331537 275000 298000
Przyjazdy Turystów 81970.00 154000 424000 466800 124100 141900
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 97.50 99 99 99 99 90
Budżet Państwa do PKB 1.80 1.1 1.1 1.1 1.1 1
Bilans Budżetu -1050.00 272 68.5 416 226 306
Wydatki Rządowe 896.70 693 825 829 828 855
Wydatków Rządowych W Pkb 38.10 38.7 38.7 38.7 38.7 40
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 15.60 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.80 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.80 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 107.80 106 105 105 104 103
Produkcja Przemysłowa 1.00 5.5 5.2 5.3 5.5 6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -7.00 -2.1 -1.7 -1.5 -1.1 -0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.50 4.8 4.5 4.4 4.2 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 3395.00 2872 3398 3413 3495 3606
Cena Benzyny 1.29 1.26 1.22 1.19 1.16 1.16
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 24.30 2.9 2.8 15.57 2.6 2.7


Cyprus Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne