CYPRUS FOOD-INFLATION TRADINGECONOMICS.COM CYPRUS FOOD-INFLATION FORECAST - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Cyprus Food-inflation Tradingeconomics.com Cyprus Food-inflation Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.7 0.5 0.8 0.8 0.4
Stopa Bezrobocia 7.70 8.2 7.7 7.4 7.2 6.2
Inflacja 2.50 2.1 1.8 2 2.1 2.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Bilans Handlowy -436369.00 -271000 -474000 -450000 -133000 -468000
Dług Publiczny do PKB 97.50 105 105 102 102 100
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
Indeks Giełdowy 73.04
73.64 72.89 72.16 71.43 68.59
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80
0.7 0.5 0.8 0.8 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90
3.7 3.3 3.6 3.5 3.2
PKB 21.65
23 23 25 25 29
Pkb W Cenach Stałych 5035.60
4241 4348 4402 5212 4640
Produkt Narodowy Brutto 19213.76
18556 19848 19905 18857 21179
Środki Trwałe Brutto 1075.00
704 1465 465 1113 1563
Pkb Per Capita 29432.67
29600 29600 29800 29800 30000
Pkb Per Capita Ppp 32415.13
33100 33100 34000 34000 35250
Rolnictwo w PKB 85.00
64.27 64.46 66.1 87.98 68.78
Budownictwo w PKB 279.10
200 212 219 289 226
Przemysł w PKB 231.96
204 212 217 240 226
Górnictwo w PKB 333.60
285 293 298 345 312
Administracja Publiczna w PKB 448.11
371 382 388 464 408
Usługi w PKB 1094.60
960 987 1002 1133 1053
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 7.70
8.2 7.7 7.4 7.2 6.2
Pracujący 367.30
369 375 375 375 378
Bezrobotni Zarejestrowani 31888.00
30040 29259 33017 24075 18457
Bezrobocie Długoterminowe 3.20
2.33 1.98 1.69 1.44 0.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 22.40
21.85 21.75 21.7 21.68 21.65
Koszty Pracy 88.94
93.12 93.36 93.29 93.31 93.31
Wolne Etaty 9472.00
8593 8260 8635 8708 8622
Przeciętne Wynagrodzenia 1848.00
1750 2156 1834 1909 2170
Populacja 0.86
0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00
65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 1.20
1.4 1.1 0.9 0.8 0.8
Wydajność 104.60
110 107 105 106 107
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.00
62.24 62.28 62.45 62.47 62.62
Zatrudnienie na Pół Etatu 45.50
41.7 43.95 44.27 42.83 43.08
Zmiana Zatrudnienia 1.00
0.96 0.91 1.03 1 0.98
Wskaźnik Zatrudnienia 66.20
68.5 68.04 68.1 69.2 70.46
Zatrudnienie na Pełny Etat 330.60
350 347 348 361 379
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 2.50
2.1 1.8 2 2.1 2.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.91
103 100 100 104 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.98
101 101 101 104 106
Deflator Pkb 102.35
117 118 117 118 119
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.40
101 112 100 100 122
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70
0.35 -0.08 0.31 0.18 0.27
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.13
107 107 107 106 106
Cpi Transport 103.85
98.13 98.55 101 105 104
Inflacja Żywności 3.40
1.5 1.8 2 1.7 2
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0 0.75
Rezerwy Walutowe 742.00
739 742 742 742 742
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -436369.00
-271000 -474000 -450000 -133000 -468000
Eksport 349417.00
287000 251000 286000 458000 298000
Import 785786.00
558000 725000 736000 591000 766000
Saldo Obrotów Bieżących -86.30
415 -980 -720 15 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70
-4 -4 -3.8 -3.8 -3.6
Rachunek kapitałowy 310.60
110 -278 81.59 -40.42 -68.75
Transfery Pieniężne od Emigrantów 16.50
11.39 15.35 15.33 14.32 14.43
Dochody z Turystyki 357700.00
295854 70475 138061 334736 131482
Przyjazdy Turystów 534847.00
491200 97400 154000 480200 141900
Rezerwy Złota 13.90
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Indeks Terroryzmu 1.89
1.14 0.86 0.74 0.62 1.57
Dług Zagraniczny 105756.16
105935 105846 105989 105922 105929
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 97.50
105 105 102 102 100
Budżet Państwa do PKB 1.80
1.2 1.2 2.38 1.15 1
Bilans Budżetu 297.30
396 158 270 64.01 350
Wydatki Rządowe 791.60
660 685 691 819 731
Wydatków Rządowych W Pkb 38.10
38.98 38.74 39.4 40.07 40.42
Dochody Budżetu Państwa 1853.90
2112 2247 1933 1873 2260
Wydatki Budżetu Państwa 1556.60
1716 2156 1662 1809 1910
Wydatki Wojskowe 386.00
337 339 337 336 332
Wnioski o Azyl 500.00
453 436 443 440 441
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Koniunktura w przemyśle 109.90
110 107 106 105 103
Produkcja Przemysłowa 7.70
7.5 5.1 5.5 5.2 6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.70
6.98 6.67 6.6 6.61 6.62
Zmiany Zapasów -23.60
23.84 -5.88 -5.44 1.69 -1.25
Rejestracje nowych samochodów 3574.00
4804 4354 4767 4353 4375
Szybkość Internetu 6912.45
6364 6495 6461 6400 6409
Adresy IP 368293.00
397904 402723 407744 412780 461352
Produkcja w Górnictwie 19.80
7.28 8.12 7.59 8.05 8.02
Indeks Percepcji Korupcji 57.00
58 59 59 59 64
Ranking Korupcji 42.00
35 32 33 33 24
Index Konkurencyjności 4.30
4.19 4.19 4.35 4.41 4.38
Ranking Konkurencyjności 64.00
80 80 63 57 71
Łatwość Prowadzenia Biznesu 53.00
45 46 46 46 47
Produkcja Energii Elektrycznej 557.00
377 405 396 396 398
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów -6.70
-6.3 -4.5 -2.1 -1.7 -0.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60
2.5 -0.79 0.99 1.14 1.08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.70
5.4 5.3 4.8 4.5 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 3351.30
2830 2917 2937 3469 3113
Oszczędności Gospodarstw Domowych -2.33
-1.72 -1.26 -1.34 -1.43 -2.54
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 178.83
181 177 177 177 172
Cena Benzyny 1.55
1.58 1.49 1.41 1.33 1.05
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.34
104 106 105 105 107
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.70
72.99 72.98 72.88 72.78 72.88
Produkcja Budowlana 5.10
3.6 3.2 2.9 2.8 2.7
Pozwolenia Na Budowę 514.00
535 514 515 517 516
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50
12.5 12.5 12.25 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00
35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00
19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 15.60
15.6 15.6 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatura 28.04
25.93 17.13 12.03 22.83 19.24