CYPRUS FOOD-INFLATION TRADINGECONOMICS.COM CYPRUS FOOD-INFLATION FORECAST - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Cyprus Food-inflation Tradingeconomics.com Cyprus Food-inflation Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.5 0.6 0.5 0.8 0.4
Stopa Bezrobocia 8.60 8.6 8.2 7.7 7.4 6.2
Inflacja 1.30 -0.2 1.5 1.8 2 2.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Bilans Handlowy -659293.00 -133000 -271000 -474000 -450000 -468000
Dług Publiczny do PKB 97.50 105 105 105 102 100
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Waluta 1.16
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
Indeks Giełdowy 68.84
64.94 63.2 61.51 59.86 53.69
PKB Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00
0.5 0.6 0.5 0.8 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00
3 2.7 2.5 4.2 2.2
PKB 20.05
19.9 20.6 23.45 25.24 29.85
Pkb W Cenach Stałych 4249.30
4186 4220 4314 4428 4515
Produkt Narodowy Brutto 19213.76
18492 18465 19694 20021 20610
Środki Trwałe Brutto 448.69
722 701 1453 468 1521
Pkb Per Capita 28325.44
29130 29130 29130 29430 29650
Pkb Per Capita Ppp 31195.51
31277 31668 32058 34056 34331
Rolnictwo w PKB 63.80
63.84 63.95 63.96 66.48 66.94
Budownictwo w PKB 211.30
193 199 210 220 220
Przemysł w PKB 209.09
197 203 210 218 220
Górnictwo w PKB 287.30
276 283 290 299 304
Administracja Publiczna w PKB 374.36
363 369 379 390 397
Usługi w PKB 967.07
947 955 979 1008 1025
praca Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Stopa Bezrobocia 8.60
8.6 8.2 7.7 7.4 6.2
Pracujący 367.30
358 363 367 366 357
Bezrobotni Zarejestrowani 43113.00
40103 39865 39096 41849 37047
Bezrobocie Długoterminowe 3.40
4.23 4.21 4.2 4.18 3.98
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.10
21.63 21.38 21.25 21.19 21.12
Koszty Pracy 90.65
94.01 93.12 93.36 93.29 93.31
Przeciętne Wynagrodzenia 2169.00
1800 1750 2156 1834 2170
Populacja 0.85
0.86 0.86 0.86 0.85 0.87
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00
65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 1.00
0.65 0.91 0.52 0.5 0.48
Wydajność 104.40
105 110 107 105 107
Zatrudnienie na Pół Etatu 45.20
45.19 42.05 45.19 42.05 45.18
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.50
61.38 61.33 61.29 61.26 61.03
Zmiana Zatrudnienia 0.80
1.16 0.96 0.91 1.03 0.98
Wskaźnik Zatrudnienia 66.00
66.37 66.27 66.36 66.39 66.46
Zatrudnienie na Pełny Etat 329.20
329 328 328 327 323
Ceny Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflacja 1.30
-0.2 1.5 1.8 2 2.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100.87
101 102 100 100 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.96
99.59 100 101 101 106
Deflator Pkb 115.91
117 117 118 117 119
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.60
108 101 112 100 122
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.10
-0.58 0.22 -0.06 0.17 0.11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.26
103 104 104 103 103
Cpi Transport 101.06
96.16 97.55 98.55 101 104
Inflacja Żywności 1.00
0.5 1.5 1.8 2 2
Pieniądz Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0 0.75
Rezerwy Walutowe 765.30
764 762 763 763 763
Handel Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bilans Handlowy -659293.00
-133000 -271000 -474000 -450000 -468000
Eksport 332013.00
436000 287000 251000 286000 298000
Import 991306.00
569000 558000 725000 736000 766000
Saldo Obrotów Bieżących -1093.70
-34 415 -980 -720 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70
-4 -4 -4 -3.8 -3.6
Rachunek kapitałowy -825.30
70.87 98.51 -252 -15.78 -45.67
Transfery Pieniężne od Emigrantów 16.30
12.76 10.46 12.85 12.5 12.33
Dochody z Turystyki 110000.00
335745 281288 86218 145649 141012
Przyjazdy Turystów 314143.00
481000 491200 122000 154000 141900
Rezerwy Złota 13.90
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Indeks Terroryzmu 1.89
1.42 1.14 0.86 0.74 1.57
Dług Zagraniczny 107058.49
107126 107300 107232 107245 107241
Rząd Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Dług Publiczny do PKB 97.50
105 105 105 102 100
Budżet Państwa do PKB 1.80
1.2 1.2 1.2 -3.16 1
Bilans Budżetu 297.30
-22.74 396 158 270 350
Wydatki Rządowe 666.70
666 656 679 695 711
Wydatków Rządowych W Pkb 38.10
41.55 41.85 42.15 41.78 41.32
Dochody Budżetu Państwa 1853.90
1770 2112 2247 1933 2260
Wydatki Budżetu Państwa 1556.60
1792 1716 2156 1662 1910
Wydatki Wojskowe 386.00
353 353 354 348 336
Wnioski o Azyl 530.00
409 453 436 443 441
Biznes Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Koniunktura w przemyśle 113.60
115 115 107 114 103
Produkcja Przemysłowa 4.50
5.91 5.95 5.88 5.85 5.85
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.70
10.12 10.27 10.16 10.12 10.11
Zmiany Zapasów -23.60
-7.89 23.84 -5.88 -5.44 -1.25
Rejestracje nowych samochodów 4588.00
4372 4698 4247 4670 4270
Szybkość Internetu 6912.45
6410 6355 6294 6229 5634
Adresy IP 368293.00
364786 363813 361754 360596 344302
Produkcja w Górnictwie 8.00
6.49 5.03 5.4 5.54 5.52
Indeks Percepcji Korupcji 57.00
58 58 59 59 64
Ranking Korupcji 42.00
37 35 32 33 24
Index Konkurencyjności 4.30
4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
Ranking Konkurencyjności 64.00
73 73 73 73 73
Łatwość Prowadzenia Biznesu 53.00
53 53 53 53 53
Produkcja Energii Elektrycznej 330.00
394 389 389 394 391
Konsument Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Optymizm Konsumentów 2.90
2.73 2.98 -12.6 2.95 2.95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.60
-4.03 1.33 0.65 0.8 1.02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.70
9.9 9.75 9.75 9.76 9.76
Wydatki Konsumpcyjne 2834.90
2812 2816 2894 2954 3029
Oszczędności Gospodarstw Domowych -2.33
-2.18 -1.72 -1.26 -1.34 -2.54
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 178.83
199 197 194 193 156
Cena Benzyny 1.53
1.53 1.44 1.36 1.28 0.89
Budownictwo Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105.24
103 103 103 104 105
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.50
73.51 73.7 73.89 73.72 73.55
Produkcja Budowlana 12.10
4.8 3.6 3.2 2.9 2.7
Pozwolenia Na Budowę 531.00
490 489 491 492 491
Podatki Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50
12.5 12.5 12.5 13 13
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00
35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00
19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 15.60
15.6 15.6 15.6 16 16
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Klimat Rzeczywisty Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Temperatura 28.04
20.2 25.93 17.13 12.03 19.24