CYPRUS FOOD-INFLATION TRADINGECONOMICS.COM CYPRUS FOOD-INFLATION FORECAST - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Cyprus Food-inflation Tradingeconomics.com Cyprus Food-inflation Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
Stopa Bezrobocia 9.80 9.8 9.5 9.2 9 7.5
Inflacja -0.30 0.6 1 1.5 1.8 2.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -403680.00 -88614 -524591 -382146 -221411 -488183
Dług Publiczny do PKB 107.80 105 105 105 105 100
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Waluta 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
Indeks Giełdowy 68.87
67.06 65.13 63.26 61.43 48.62
PKB Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20
0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90
3.2 3 2.7 2.5 2.2
PKB 20.05
18.12 18.65 19.17 23.45 29.85
Pkb W Cenach Stałych 4207.70
4183 4169 4160 4155 4147
Produkt Narodowy Brutto 19213.76
19214 19214 19214 19214 19214
Środki Trwałe Brutto 1416.20
656 1001 844 916 893
Pkb Per Capita 28325.44
29130 29130 29130 29130 29650
Pkb Per Capita Ppp 31195.51
30480 30801 31123 31444 31762
Rolnictwo w PKB 62.30
62.64 62.52 62.56 62.55 62.55
Budownictwo w PKB 202.40
195 194 194 194 194
Przemysł w PKB 204.67
202 200 200 199 198
Górnictwo w PKB 283.30
280 278 278 278 278
Administracja Publiczna w PKB 370.71
367 365 364 363 362
Usługi w PKB 951.95
945 941 939 938 936
praca Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Stopa Bezrobocia 9.80
9.8 9.5 9.2 9 7.5
Pracujący 367.30
355 359 363 368 365
Bezrobotni Zarejestrowani 43113.00
46668 46977 47003 47006 47006
Bezrobocie Długoterminowe 4.30
4.25 4.23 4.21 4.2 3.98
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.90
23.7 23.6 23.5 23.41 22.38
Koszty Pracy 104.33
81.09 97.61 85.86 94.21 90.8
Przeciętne Wynagrodzenia 1747.00
1830 1800 1750 2156 2170
Populacja 0.85
0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00
65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń -0.10
0.53 0.64 0.93 1.06 1.93
Wydajność 106.00
105 105 105 105 105
Zatrudnienie na Pół Etatu 42.10
44.48 44.07 43.47 43.44 42.61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.50
61.62 61.57 61.59 61.58 61.58
Zmiana Zatrudnienia 0.70
0.57 0.55 0.51 0.5 0.37
Wskaźnik Zatrudnienia 66.60
66.52 66.37 66.27 66.36 66.46
Zatrudnienie na Pełny Etat 332.40
331 331 330 330 325
Ceny Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflacja -0.30
0.6 1 1.5 1.8 2.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 97.58
97.08 100 100 98.82 99.25
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.56
98.98 98.77 98.84 98.8 98.64
Deflator Pkb 116.64
116 116 116 116 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.10
108 108 101 112 122
Cpi Transport 98.86
99.25 98.52 97.21 96.69 97.13
Inflacja Żywności -4.30
-1.94 -0.7 0.3 0.81 1.76
Pieniądz Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Rezerwy Walutowe 740.80
750 765 759 758 759
Handel Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bilans Handlowy -403680.00
-88614 -524591 -382146 -221411 -488183
Eksport 202399.00
300681 251655 230293 274758 257220
Import 606079.00
479904 777710 602946 671446 682474
Saldo Obrotów Bieżących 321.00
-645 -47.64 196 -615 -393
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.90
-4 -4 -4 -4 -3.6
Rachunek kapitałowy 863.00
-106 48.31 135 -108 -48.49
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9.00
12.8 12.53 10.31 11.87 11.19
Dochody z Turystyki 55800.00
267639 454776 144993 137175 296860
Przyjazdy Turystów 75867.00
148000 481000 491200 163300 141900
Rezerwy Złota 13.90
13.9 13.91 13.92 13.93 13.98
Indeks Terroryzmu 1.89
1.45 1.13 0.81 0.49 0.56
Dług Zagraniczny 107297.99
99289 95799 92843 90670 88271
Rząd Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Dług Publiczny do PKB 107.80
105 105 105 105 100
Budżet Państwa do PKB 0.40
1.2 1.2 1.2 1.2 1
Bilans Budżetu 366.70
71.46 -107 92.09 -80.15 -93.02
Wydatki Rządowe 662.40
641 660 644 658 653
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90
40.83 41.02 41.2 41.38 39.34
Dochody Budżetu Państwa 2023.20
1741 1691 1978 1998 1905
Wydatki Budżetu Państwa 1656.50
1622 1747 1686 1878 1736
Wydatki Wojskowe 351.60
370 374 378 383 404
Wnioski o Azyl 360.00
342 432 383 379 391
Biznes Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Koniunktura w przemyśle 117.80
117 116 116 107 103
Produkcja Przemysłowa 6.50
6.73 6.09 5.37 4.71 1.33
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.30
11.03 10.04 9.14 8.33 3.12
Zmiany Zapasów 53.30
-133 -38.04 -86.7 -61.85 -70.25
Rejestracje nowych samochodów 3579.00
3752 3658 3962 3709 3785
Szybkość Internetu 6912.45
6488 6410 6355 6294 5634
Adresy IP 368293.00
365029 364786 363813 361754 344302
Produkcja w Górnictwie 20.20
14.47 12.63 10.68 9.08 1.64
Indeks Percepcji Korupcji 55.00
57 57 57 56 64
Ranking Korupcji 47.00
36 38 40 42 24
Index Konkurencyjności 4.30
4.19 4.19 4.19 4.19 4.38
Ranking Konkurencyjności 64.00
74 74 74 74 53
Łatwość Prowadzenia Biznesu 53.00
47 47 48 48 49
Produkcja Energii Elektrycznej 415.00
411 409 409 409 409
Konsument Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Optymizm Konsumentów 5.00
3.99 2 1.1 -12.6 -8.06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20
0.68 0.86 1.17 0.95 1.09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.20
5.75 4.58 3.67 2.98 0.98
Wydatki Konsumpcyjne 2819.40
2782 2776 2775 2775 2775
Oszczędności Gospodarstw Domowych -5.74
-4.97 -3.94 -2.91 -1.89 4.35
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 196.56
201 199 197 194 156
Cena Benzyny 1.46
1.46 1.41 1.39 1.38 1.36
Budownictwo Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 102.46
103 103 103 103 105
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.50
73.32 73.51 73.7 73.89 73.55
Produkcja Budowlana 12.80
3 2.9 5.28 2.8 2.7
Pozwolenia Na Budowę 437.00
484 481 481 481 481
Podatki Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 14
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00
35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00
19 19 19 19 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.60
15.6 15.6 15.6 15.6 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.80
8.24 8.24 8.24 8.24 12.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.80
7.66 7.66 7.66 7.66 7.42
Klimat Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Temperatura 28.04
12 20.2 25.93 17.13 19.24