Chorwacja - Kredyty dla Sektora prywatnego - PrognozyChorwacja Pieniądz Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 2.5 2.5 3 3 3 3.5
Stopa Międzybankowa 0.26 0.26 0.76 0.76 0.76 1.26
Podaż Pieniądza M0 29297 29331 28071 27909 28156 28134
Podaż Pieniądza M1 112131 113576 117265 120913 124525 158393
Rezerwy Walutowe 16434 16464 16430 16442 16442 16442
Bilans Banków 404559 407441 409943 412511 415052 439487
Kredyty dla Sektora prywatnego 29221 29041 28770 28533 28322 27150
Stopa Depozytowa 0 0 0.5 0.5 0.5 1
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 11.99 11.99 11.99 11.98 11.96
Bilans Banku Centralnego 125909 125568 125488 125525 125522 125522
[+]