Chorwacja - Pracujący - PrognozyChorwacja praca Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 8.5 8.7 8.6 8.5 8.6 8.3
Pracujący 1671 1649 1642 1674 1675 1657
Bezrobotni Zarejestrowani 134111 155193 155808 146793 146064 149672
Bezrobocie Długoterminowe 4 2.97 3.09 2.91 2.67 2.45
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.9 22.1 21.43 20.89 20.44 18.73
Koszty Pracy 94.7 92.54 92.5 92.5 92.5 92.5
Wydajność 101 101 101 101 101 101
Przeciętne Wynagrodzenia 6206 6170 6320 6229 6229 6600
Wynagrodzenia w Przemyśle 5742 5650 6000 5758 5758 6500
Płaca Minimalna 466 466 495 495 495 525
Populacja 4.11 4.11 4.08 4.08 4.08 4.05
Wiek Emerytalny Kobiet 62 62 62.25 62 62 62.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65 65 65 65 65
Zatrudnienie na Pół Etatu 79.8 81.41 81.31 81.21 83.18 81.16
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.2 51.38 51.08 51.22 51.35 51.24
Zatrudnienie na Pełny Etat 1513 1542 1532 1562 1568 1549
Zmiana Zatrudnienia 1 0.98 1.04 0.97 0.98 0.99
Wskaźnik Zatrudnienia 61.1 60.96 60.62 62.2 62.81 62.53
[+]