Comstock Resources | Wartość Przedsiębiorstwa

W Ubiegłym Roku:

1.2B USD