Compass Diversified Holdings (CODI) | Przepływów Pieniężnych Za Fiscal Zakładowego

Last Quarter:

0.36 USD

W Ubiegłym Roku:

1.51 USD