Cairn Energy | Przepływy Pieniężne Z Działalności Inwestycyjnej

W Ubiegłym Roku:

176M