Kajman-Wyspy Handel Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -848 -855 -865 -865 -865 -860
Eksport 27.7 30 24 24 24 28
Import 248 260 255 255 260 265
Saldo Obrotów Bieżących -997 -980 -1000 -1000 -1000 -790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -32.1 -21.07 -18.51 -23.22 -21.77 -16.42
Przyjazdy Turystów 418 400 400 400 400 400
[+]