Kajman-Wyspy - Przyjazdy turystyczne - PrognozyKajman-Wyspy Handel Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -848 -221 -231 -239 -242 -246
Eksport 27.7 39.04 36.44 35.08 33.71 33.59
Import 248 260 265 274 276 280
Saldo Obrotów Bieżących -997 -980 -980 -1000 -1000 -790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -32.1 -20.81 -21.07 -18.51 -23.22 -16.42
Przyjazdy Turystów 418 400 400 400 400 400
[+]