Kanada Pieniądz Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 2 2.25 2.5 2.75
Stopa Międzybankowa 2.22 2.19 2.44 2.69 2.94 3.19
Podaż Pieniądza M0 94210 95249 96537 97804 99068 110291
Podaż Pieniądza M1 992223 1005963 1019619 1033233 1046804 1167042
Podaż Pieniądza M2 1632627 1652037 1671074 1689989 1708711 1869193
Podaż Pieniądza M3 2366746 2384795 2405132 2425114 2444889 2613653
Bilans Banków 5652859 5673343 5660865 5664968 5659122 5660942
Bilans Banku Centralnego 114911 112000 115350 115395 115356 127000
Rezerwy Walutowe 82088 82123 82058 82058 82057 82057
Kredyty dla Sektora prywatnego 414713 370000 434470 443598 452439 383000
Stopa Depozytowa 0.1 0.1 0.35 0.6 0.85 1.1
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 7695 11067 10098 10195 10167 10170
Prywatna długu do PKB 267 265 260 260 260 255
[+]