CANADA CURRENCY TRADINGECONOMICS.COM CANADA CURRENCY FORECAST - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Canada Currency Tradingeconomics.com Canada Currency Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
Stopa Bezrobocia 6.00 6 5.9 6 6.1 6.7
Inflacja 2.20 2.4 2.3 2.1 2.3 2.2
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.25
Bilans Handlowy -2771.20 -2911 -1200 -2976 -2975 -3800
Dług Publiczny do PKB 89.60 94 94 93 93 93
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 1.31
1.34 1.36 1.39 1.42 1.53
Indeks Giełdowy 16493.30
15951 15645 15344 15050 13927
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.15
2.28 2.43 2.58 2.75 3.54
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30
0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30
1.9 2.1 2.1 2.2 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.30
1.9 2.1 1.8 2.2 1.9
PKB 1653.04
1800 1800 2000 2000 2160
Pkb W Cenach Stałych 1877388.00
1898632 1910436 1916813 1918691 1972057
Produkt Narodowy Brutto 2168064.00
2159530 2198299 2213593 2215761 2269205
Środki Trwałe Brutto 412546.00
406610 416865 421209 421622 430311
Pkb Per Capita 51315.89
51700 51700 52200 52200 53000
Pkb Per Capita Ppp 44017.59
44150 44150 44700 44700 45280
Rolnictwo w PKB 27706.00
28454 28513 28397 28316 29433
Budownictwo w PKB 126443.00
126683 127582 129768 129225 131697
Przemysł w PKB 184518.00
182620 186978 186881 188577 193009
Górnictwo w PKB 155077.00
154316 155278 158811 158489 160286
Administracja Publiczna w PKB 109792.00
111600 111688 112013 112207 115291
Usługi w PKB 1239165.00
1250272 1260119 1264808 1266427 1300764
Transport w PKB 80294.00
80617 81166 82106 82060 83784
Media w PKB 40555.00
41334 40840 40763 41447 42157
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 6.00
6 5.9 6 6.1 6.7
Pracujący 18628.00
18674 18722 18768 18814 18100
Bezrobotni Zarejestrowani 1195.30
1202 1300 1216 1219 1340
Zatrudnienie na Pół Etatu 22.70
5.68 3.62 3.62 3.65 3.65
Zatrudnienie na Pełny Etat 9.10
10.25 14.89 15.84 15.97 16.01
Zmiana Zatrudnienia 31.80
15.13 17.16 17.25 17.33 17.35
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.50
65.5 65.6 65.6 65.6 67
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.70
12 12 11.5 11.71 11.8
Wydajność 109.22
109 109 109 109 109
Koszty Pracy 117.22
118 119 119 119 123
Przeciętne Wynagrodzenia 24.93
24.6 25 24.6 24.93 25.8
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.20
26.8 27.4 27.9 25.34 30
Płaca Minimalna 14.00
14 14 15 14.54 15
Populacja 36.96
37.55 37.3 37.77 37.84 37.9
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00
65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Wolne Etaty 469795.00
510398 507346 500171 527989 526236
Koszty Utrzymania Rodziny 2690.00
2750 2750 2830 2834 2800
Koszty Utrzymania 1970.00
2048 2057 2047 2038 2028
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16540.30
16637 16000 16754 16811 16000
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 2.90
22.8 23.2 23.18 23.18 23.18
Wskaźnik Zatrudnienia 61.50
61.41 61.7 61.32 61.3 62.2
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 2.20
2.4 2.3 2.1 2.3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10
0.12 0.2 0.12 0.12 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133.40
134 134 136 136 140
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131.00
132 132 133 133 139
Inflacja Bazowa 1.30
1.4 1.6 1.5 1.34 2.2
Deflator Pkb 116.90
117 117 117 117 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.50
115 117 119 119 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.10
2.1 2.3 2.2 2.4 2.1
Wskaźnik Cen Importowych 124.70
125 120 125 125 126
Wskaźnik Cen Eksportowych 134.00
135 136 135 135 139
Inflacja Żywności 1.00
2.1 2 1.8 1.9 3.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 140.40
141 142 143 144 149
Cpi Transport 139.70
136 139 141 138 145
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2.25
Stopa Międzybankowa 1.91
1.69 1.89 2.2 1.7 3
Podaż Pieniądza M0 90538.00
91949 92997 94041 95082 105331
Podaż Pieniądza M1 975476.00
994380 1008383 1022360 1036294 1173368
Podaż Pieniądza M2 1597414.00
1614732 1626950 1639070 1650931 1757359
Podaż Pieniądza M3 2317123.00
2336216 2346603 2356865 2366917 2457070
Bilans Banków 5473083.00
5503679 5501701 5499064 5499684 5499044
Bilans Banku Centralnego 110853.00
111326 112000 111372 111373 127000
Rezerwy Walutowe 81765.00
81988 81927 81932 81932 81932
Kredyty dla Sektora prywatnego 400366.00
417094 370000 436470 445654 383000
Stopa Depozytowa 0.10
0.34 0.3 0.5 0.58 1.5
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 2180.00
11465 11683 11675 11673 11674
Prywatna długu do PKB 267.03
265 265 260 260 255
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -2771.20
-2911 -1200 -2976 -2975 -3800
Eksport 48344.20
48700 45400 48700 48700 43000
Import 51115.40
51600 46600 51700 51700 46800
Saldo Obrotów Bieżących -19496.00
-18672 -19029 -18281 -19199 -18933
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00
-2.8 -2.8 -2.5 -2.5 -1.9
Dług Zagraniczny 631.90
639 623 648 651 628
Terms of Trade 93.10
92.71 88.24 92.51 92.49 90.65
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17792.00
12521 12761 12627 12859 12673
Rachunek kapitałowy -51.00
8.38 -4 7.21 7.38 -8
Rezerwy Złota 0.00
-0.05 3 -0.07 -0.06 4
Wydobycie Ropy Naftowej 3980.00
4038 4038 4038 4038 4038
Indeks Terroryzmu 2.96
2.55 2.3 2.61 2.63 2.3
Przyjazdy Turystów 1883642.00
2689500 2242600 2284700 2493200 2389500
Bronie Sprzedaży 87.00
156 175 182 188 143
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 89.60
94 94 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -0.90
-0.8 -0.8 -0.97 -1.03 -0.7
Bilans Budżetu -10630.00
-254 -129 -145 -161 -158
Wydatki Rządowe 364860.00
365814 369104 372522 372887 381009
Dochody Budżetu Państwa 26700.00
25591 25748 25709 25694 25697
Wydatki Budżetu Państwa 34900.00
25845 25850 25854 25855 25854
Wydatki Wojskowe 19837.10
20084 20557 20576 20594 20304
Wnioski o Azyl 5187.00
4807 4856 4850 4848 4849
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Koniunktura w przemyśle 63.10
60.87 53 61.27 61.2 52
Przemysłowy PMI 57.10
54 55 56.91 56.89 52
Produkcja Przemysłowa 5.01
5.69 1.9 5.83 5.84 0.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.43
0.17 0.7 0.12 0.12 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.50
3.74 0.9 3.76 3.73 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 86.10
85.7 85 85.2 85 83
Nowe Zamówienia 57385045.00
57683066 57680397 57681061 57681119 57681132
Zmiany Zapasów 15288.00
10477 9181 8410 8050 8000
Bankructwa 239.00
231 233 233 233 233
Zyski Korporacji 78757.00
79693 64200 79578 79491 70100
Rejestracje nowych samochodów 220264.00
157092 164168 174719 167983 168514
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.10
0.2 0.1 0.18 0.18 0.2
Szybkość Internetu 16205.66
19160 19635 20107 20573 24998
Adresy IP 15582991.00
16212180 16349225 16540539 16644885 17626330
Produkcja Stali 1145.00
1123 1114 1110 1107 1104
Produkcja w Górnictwie 7.03
6.86 1 6.86 6.86 1.3
Index Konkurencyjności 5.35
5.28 5.34 5.32 5.33 5.47
Ranking Konkurencyjności 14.00
14 13 14 14 9
Indeks Percepcji Korupcji 82.00
82 85 82 82 87
Ranking Korupcji 8.00
8 8 7 7 5
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18.00
22 20 23 23 14
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów 54.21
54.84 51.9 54.78 54.78 53.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20
0.37 0.37 0.37 0.37 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.60
3.37 3.83 4.11 4.27 4.52
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.10
0.32 0.33 0.33 0.33 0.3
Wydatki Konsumpcyjne 1077010.00
1089667 1097434 1099627 1100704 1132832
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1242592.00
1260421 1269713 1278975 1288222 1379478
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.40
3.85 4 4.02 3.96 5
Kredyt Konsumencki 608673.00
616550 594000 627642 633078 614000
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4222270.00
4290645 4344517 4398668 4452742 4983978
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.70
3.64 3.1 3.81 3.88 3.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 100.20
99.44 99.49 99.21 99.22 98.84
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 170.20
173 173 171 171 173
Cena Benzyny 1.02
0.97 0.91 0.86 0.81 0.45
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Pozwolenia Na Budowę 8200000.00
8085364 8102884 8100857 8100893 8100864
Rozpoczęte Budowy Domów 248.10
230 231 231 231 231
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.10
103 121 103 103 125
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.50
66.43 65 66.63 66.88 63
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 26.50
26.5 26.5 26 26 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00
33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00
5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 13.81
13.81 13.81 14 14 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.23
7.21 7.21 7.18 7.17 6.99
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.58
6.4 6.4 6.54 6.58 6.53
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 32.85
54.09 36.32 25.6 39.23 38.63
Temperatura -18.18
9.76 -11.62 -20.46 7.71 -5.36