Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.33 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36
Indeks Giełdowy 16167.56 15860 15722 15585 15450 15183
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.67 1.98 2.02 2.06 2.11 2.2
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.5 0.6 0.2 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2.7 2.6 2.7 1.7 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.40 1.3 2 1.9 1.7 1.6
Stopa Bezrobocia 5.80 6 5.8 5.8 6.3 6.7
Inflacja 1.40 1.3 2.3 2.5 2.1 2.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
Bilans Handlowy -4593.40 -1500 -1100 -3000 -3400 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Dług Publiczny do PKB 89.60 93 93 93 93 90
Budżet Państwa do PKB -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Koniunktura w przemyśle 50.60 50.4 52 55 55 52
Przemysłowy PMI 52.60 52.5 54.9 54.9 54 52
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.5 0.6 0.2 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2.7 2.6 2.7 1.7 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.40 1.3 2 1.9 1.7 1.6
PKB 1653.04 2000 2000 2000 2000 2160
Pkb W Cenach Stałych 2063439.00 1928484 1940323 2114700 2094109 2125520
Produkt Narodowy Brutto 2193020.00 2227189 2252411 2266552 2244482 2278150
Środki Trwałe Brutto 424259.00 460591 459193 453786 449368 456108
Pkb Per Capita 51315.89 52200 52200 52200 52200 53000
Pkb Per Capita Ppp 44017.59 44700 44700 44700 44700 45280
Rolnictwo w PKB 40595.00 35920 36607 36151 35399 35930
Budownictwo w PKB 135420.00 149644 149265 145137 143607 145761
Przemysł w PKB 201119.00 207229 207203 207528 206858 209961
Górnictwo w PKB 150615.00 155798 155737 153661 152410 154696
Administracja Publiczna w PKB 129628.00 131097 131823 131955 130938 132902
Usługi w PKB 1373372.00 1386410 1395392 1404769 1395210 1416138
Transport w PKB 88445.00 89675 90095 91399 90266 91620
Media w PKB 43101.00 43178 43106 44186 44422 45088
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.80 6 5.8 5.8 6.3 6.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.80 65.6 65.2 65.1 66 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.80 11.5 10.92 10.91 12 11.8
Przeciętne Wynagrodzenia 25.70 24.6 25.15 25.15 25.5 25.8
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.57 27.9 25.16 25.16 28.5 30
Płaca Minimalna 14.00 14 14 14 14 15.5
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2580.00 2830 2578 2567 2750 2800
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 35.40 18.89 24.75 24.21 23.59 23.9
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.40 1.3 2.3 2.5 2.1 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133.60 136 137 137 136 139
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 132.80 133 133 134 135 138
Inflacja Bazowa 1.50 1.5 1.6 1.5 2.3 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.70 124 126 126 119 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.00 2 3 4 4.5 4.1
Inflacja Żywności 2.80 1.8 1.6 1.4 1.9 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 143.00 143 144 145 145 148
Cpi Transport 136.60 141 144 142 140 143
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
Stopa Międzybankowa 2.03 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Prywatna długu do PKB 266.61 260 260 260 260 255
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -4593.40 -1500 -1100 -3000 -3400 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 50902.20 52000 50800 51000 49000 49800
Eksport 46308.80 50500 49700 48000 49500 53000
Terms of Trade 87.40 93.89 93.88 93.88 89.78 90.65
Wydobycie Ropy Naftowej 4225.00 4000 4200 4000 4450 4300
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 89.60 93 93 93 93 90
Budżet Państwa do PKB -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Bilans Budżetu 2452.00 1147 1052 1029 -312 -312
Wydatki Rządowe 417805.00 374621 375730 428485 424313 430677
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 50.60 50.4 52 55 55 52
Przemysłowy PMI 52.60 52.5 54.9 54.9 54 52
Produkcja Przemysłowa 4.20 2.57 4.1 2.7 2.2 0.9
Stopa Utylizacji Surowców 81.70 85.2 85 84 82.5 83
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.10 0 0.2 -0.1 0.1 0.2
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 1166783.00 1105759 1111853 1192739 1181125 1198842
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
Cena Benzyny 0.86 0.84 0.82 0.8 0.78 0.78
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.20 103 103 103 104 106


Canada Currency Tradingeconomics.com Canada Currency Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne