CANADA CURRENCY TRADINGECONOMICS.COM CANADA CURRENCY FORECAST - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Canada Currency Tradingeconomics.com Canada Currency Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
Stopa Bezrobocia 6.00 6 5.9 6 6.1 6.7
Inflacja 2.80 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.25
Bilans Handlowy -114.30 -200 -1200 100 100 -3800
Dług Publiczny do PKB 89.60 94 94 93 93 93
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 1.29
1.3 1.31 1.32 1.33 1.36
Indeks Giełdowy 16273.87
16248 16140 16033 15929 15513
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.46
2.37 2.42 2.46 2.51 2.72
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70
0.6 0.4 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90
2.4 2.1 2.7 2.6 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.90
1.9 2.1 1.8 2.2 1.9
PKB 1653.04
1800 1800 2000 2000 2160
Pkb W Cenach Stałych 1891153.00
1907949 1910436 1928484 1940323 1972057
Produkt Narodowy Brutto 2195332.00
2171400 2196396 2227189 2252411 2267240
Środki Trwałe Brutto 412095.00
409070 417201 422278 422809 430658
Pkb Per Capita 51315.89
51700 51700 52200 52200 53000
Pkb Per Capita Ppp 44017.59
44150 44150 44700 44700 45280
Rolnictwo w PKB 28043.00
28603 28528 28578 28772 29448
Budownictwo w PKB 127847.00
127348 127585 130656 131171 131700
Przemysł w PKB 183616.00
183685 186759 188279 188390 192783
Górnictwo w PKB 157686.00
156180 157001 159836 161786 162065
Administracja Publiczna w PKB 110787.00
112115 111811 113077 113667 115417
Usługi w PKB 1248678.00
1256402 1260757 1272835 1281144 1301423
Transport w PKB 80940.00
81019 81139 82466 83044 83756
Media w PKB 39144.00
41532 40815 40834 40162 42132
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 6.00
6 5.9 6 6.1 6.7
Pracujący 18630.50
18645 18675 18713 18752 18100
Bezrobotni Zarejestrowani 1195.20
1201 1300 1214 1217 1340
Zatrudnienie na Pół Etatu -92.00
18.94 0.72 3.74 3.86 3.83
Zatrudnienie na Pełny Etat 40.40
7.64 16.96 15.2 15.26 15.34
Zmiana Zatrudnienia -51.60
11.38 12.08 12.08 12.08 12.08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.30
65.5 65.6 65.6 65.6 67
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.90
12 12 11.5 11.03 11.8
Wydajność 109.99
110 111 111 111 114
Koszty Pracy 116.80
117 119 118 118 123
Przeciętne Wynagrodzenia 24.86
24.6 25 24.6 24.87 25.8
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.47
26.8 27.4 27.9 25.39 30
Płaca Minimalna 14.00
14 14 15 14.54 15
Populacja 36.96
37.55 37.3 37.77 37.84 37.9
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00
65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Wolne Etaty 462280.00
459784 459626 459661 459653 459655
Koszty Utrzymania Rodziny 2690.00
2750 2750 2830 2834 2800
Koszty Utrzymania 1970.00
2048 2057 2047 2038 2028
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16584.00
16675 16000 16797 16855 16000
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 13.60
44.22 19.51 5.07 46.04 30.88
Wskaźnik Zatrudnienia 61.40
61.39 61.7 61.25 61.21 62.2
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 2.80
2.6 2.4 2.3 2.3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10
0.1 0.2 0.12 0.12 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134.20
134 134 136 137 140
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131.90
132 132 133 133 139
Inflacja Bazowa 1.70
1.4 1.6 1.5 1.55 2.2
Deflator Pkb 117.60
118 118 118 118 118
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.40
118 121 122 125 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.60
5.1 5.3 4.8 4.4 3.1
Wskaźnik Cen Importowych 128.10
129 120 129 129 126
Wskaźnik Cen Eksportowych 138.70
139 136 140 140 139
Inflacja Żywności 1.60
2.1 2 1.8 1.9 3.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 141.20
142 143 143 144 149
Cpi Transport 141.30
137 139 141 144 145
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2.25
Stopa Międzybankowa 2.00
2 2.25 2.25 2.5 2.75
Podaż Pieniądza M0 91480.00
92161 93229 94295 95358 105821
Podaż Pieniądza M1 980632.00
989415 1002675 1015804 1028887 1157202
Podaż Pieniądza M2 1611709.00
1621364 1636160 1650636 1664881 1795147
Podaż Pieniądza M3 2336698.00
2342618 2354829 2366658 2378281 2483220
Bilans Banków 5552930.00
5696876 5699250 5697957 5697817 5697243
Bilans Banku Centralnego 113929.00
114821 112000 115407 115420 127000
Rezerwy Walutowe 81238.00
81272 81273 81266 81267 81267
Kredyty dla Sektora prywatnego 402786.00
408146 370000 423358 430589 383000
Stopa Depozytowa 0.10
0.1 0.35 0.35 0.6 0.85
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 12650.00
11380 10684 10749 10729 10733
Prywatna długu do PKB 266.61
265 265 260 260 255
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -114.30
-200 -1200 100 100 -3800
Eksport 51265.40
51400 45400 51800 51800 43000
Import 51379.70
51600 46600 51700 51700 46800
Saldo Obrotów Bieżących -15880.00
-15520 -16262 -15772 -16534 -16213
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00
-2.8 -2.8 -2.5 -2.5 -1.9
Dług Zagraniczny 631.90
639 623 648 651 628
Terms of Trade 92.40
92.5 88.24 91.81 91.76 90.65
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11674.00
12552 12942 12742 12952 12803
Rachunek kapitałowy 0.00
7.66 -4 6.46 6.72 -8
Rezerwy Złota 0.00
-0.05 3 -0.07 -0.06 4
Wydobycie Ropy Naftowej 4237.00
4128 4122 4123 4122 4122
Indeks Terroryzmu 2.96
2.55 2.3 2.61 2.63 2.3
Przyjazdy Turystów 4496465.00
2689500 2242600 2284700 2493200 2389500
Bronie Sprzedaży 87.00
156 175 182 188 143
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 89.60
94 94 93 93 93
Budżet Państwa do PKB -0.90
-0.8 -0.8 -0.97 -1.03 -0.7
Bilans Budżetu 1110.00
1200 1190 1174 1156 1162
Wydatki Rządowe 366209.00
367710 370044 374621 375730 381980
Dochody Budżetu Państwa 27132.00
26386 26260 26228 26210 26216
Wydatki Budżetu Państwa 23809.00
25185 25042 25054 25054 25054
Wydatki Wojskowe 19837.10
20084 20557 20576 20594 20304
Wnioski o Azyl 5187.00
4807 4856 4850 4848 4849
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Koniunktura w przemyśle 61.90
61.47 53 61.38 61.37 52
Przemysłowy PMI 56.80
56.8 55 56.81 56.8 52
Produkcja Przemysłowa 3.60
3.91 1.9 3.82 3.82 0.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.53
0.19 0.7 0.13 0.13 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.32
2.1 0.9 2.02 1.99 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 85.50
85.7 85 85.2 85 83
Nowe Zamówienia 58632960.00
59760784 59617760 59648809 59633968 59638036
Zmiany Zapasów 14112.00
11661 10016 8984 8447 8248
Bankructwa 196.00
216 220 218 219 219
Zyski Korporacji 76692.00
77678 64200 77455 77314 70100
Rejestracje nowych samochodów 179587.00
156323 160726 181701 171948 171422
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.00
0.2 0.1 0.18 0.18 0.2
Szybkość Internetu 16205.66
19160 19635 20107 20573 24998
Adresy IP 15582991.00
16212180 16349225 16540539 16644885 17626330
Produkcja Stali 1020.00
1048 1060 1067 1071 1076
Produkcja w Górnictwie 6.38
6.66 1 6.67 6.67 1.3
Index Konkurencyjności 5.35
5.28 5.34 5.32 5.33 5.47
Ranking Konkurencyjności 14.00
14 13 14 14 9
Indeks Percepcji Korupcji 82.00
82 85 82 82 87
Ranking Korupcji 8.00
8 8 7 7 5
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18.00
22 20 23 23 14
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów 55.77
54.84 51.9 54.78 54.78 53.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30
0.38 0.37 0.37 0.37 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70
4.05 4.23 4.34 4.41 4.51
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.90
0.26 0.33 0.34 0.34 0.3
Wydatki Konsumpcyjne 1083677.00
1093897 1096510 1105759 1111853 1131878
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1248172.00
1258350 1267401 1276470 1285571 1375230
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.40
3.52 3.72 3.67 3.55 5
Kredyt Konsumencki 615914.00
620864 594000 633720 639887 614000
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4285348.00
4327700 4392008 4455222 4518068 5136871
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.70
3.7 3.95 3.95 4.2 4.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 99.40
99.44 99.49 99.21 99.22 98.84
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 171.31
173 173 171 171 173
Cena Benzyny 1.04
1.06 1 0.95 0.89 0.71
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Pozwolenia Na Budowę 8208497.00
8181839 8201741 8200026 8199985 8199964
Rozpoczęte Budowy Domów 200.99
230 231 231 231 231
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.30
103 121 103 103 125
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.50
66.43 65 66.63 66.88 63
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 26.50
26.5 26.5 26 26 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00
33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00
5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 13.81
13.81 13.81 14 14 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.23
7.21 7.21 7.18 7.17 6.99
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.58
6.4 6.4 6.54 6.58 6.53
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 32.85
54.09 36.32 25.6 39.23 38.63
Temperatura -18.18
9.76 -11.62 -20.46 7.71 -5.36