Singapore Airlines | Wartość Przedsiębiorstwa

Last Quarter:

9.52M SGD

W Ubiegłym Roku:

10.1M SGD