Brunei PKB Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.8 1.9 2.7 3.2 3.9 3.3
PKB 12.13 12.3 12.6 12.6 12.6 13.1
Pkb Per Capita 31440 31502 31556 31556 31556 32200
Pkb Per Capita Ppp 71809 71819 72012 72012 72012 72783
Środki Trwałe Brutto 1433 1393 1472 1479 1489 1488
Pkb W Cenach Stałych 4327 4828 4872 4465 4496 5157
Rolnictwo w PKB 35.7 35.16 39.13 36.84 37.09 37.55
Budownictwo w PKB 123 101 98.8 127 128 108
Przemysł w PKB 653 723 826 674 679 773
Górnictwo w PKB 1866 2120 2128 1926 1939 2265
Administracja Publiczna w PKB 503 613 521 519 522 655
Usługi w PKB 1627 1843 1791 1679 1690 1968
Transport w PKB 141 124 61.93 146 147 133
Media w PKB 51.2 43.82 36.36 52.84 53.2 46.8
[+]