Brookfield Property Partners LP | Zysk Na Jedną Akcję Jak Donosi

Last Quarter:

1.06 USD

W Ubiegłym Roku:

3.60 USD