Bośnia i Hercegowina - Przyjazdy turystyczne - PrognozyBośnia I Hercegowina Handel Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -632521 -603879 -614774 -604220 -593617 -498220
Eksport 971832 1007606 1017324 1027805 1038392 1133787
Import 1604353 1632348 1632098 1632024 1632010 1632007
Saldo Obrotów Bieżących -345 -354 -352 -338 -335 -342
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 -6 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5
Dług Zagraniczny 8281856 8252028 8238770 8218583 8204202 8106270
Rachunek kapitałowy -71.33 -206 -192 -231 -225 -234
Rezerwy Złota 3 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
Indeks Terroryzmu 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
Przyjazdy Turystów 150265 79700 113300 131100 107100 110500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 197 600 214 281 174 370
[+]