Benin - Dług Publiczny do PKB - PrognozyBenin Rząd Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 22.1 19 19 23 23 20
Budżet Państwa do PKB -5.8 -5.45 -5.4 -5.33 -5.27 -4.86
Wydatki Wojskowe 112 97.58 99.41 104 110 126
Rating Kredytowy 30
[+]