BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 TRADINGECONOMICS.COM BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 FORECAST - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Belize Money-supply-m0 Tradingeconomics.com Belize Money-supply-m0 Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.3 0.3 2.8 1.4 0.8
Stopa Bezrobocia 8.00 7 7 7 7 9
Inflacja 0.90 1.2 1.3 0.7 1.4 1.3
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Bilans Handlowy -118.50 -112 -120 -117 -116 -115
Dług Publiczny do PKB 68.90 66.85 67.1 67.1 67.6 63.6
PKB Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10
0.3 0.3 2.8 1.4 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50
1.9 2.1 2.3 2.2 2.5
PKB 1.77
1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
Pkb Per Capita Ppp 7831.50
7921 7835 7750 8110 8190
Pkb Per Capita 4320.00
4375 4328 4280 4490 4530
Pkb W Cenach Stałych 662.50
737 727 673 680 688
Rolnictwo w PKB 42.70
77 74 68 75 90
Budownictwo w PKB 27.20
26.22 25.91 25.51 25.14 21.94
Przemysł w PKB 30.30
54.28 52.69 32.8 33.9 36.74
Administracja Publiczna w PKB 67.60
74.63 77.14 69.5 74.9 73.61
Usługi w PKB 137.40
135 135 134 134 129
Transport w PKB 72.10
80.46 80.23 72.8 73.02 74.39
Media w PKB 42.50
32.1 33.59 38.96 37.1 34.62
praca Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Stopa Bezrobocia 8.00
7 7 7 7 9
Pracujący 146.90
141 143 145 147 145
Bezrobotni Zarejestrowani 18.48
16.78 16.74 16.7 16.66 16.42
Populacja 0.38
0.37 0.37 0.37 0.37 0.38
Ceny Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflacja 0.90
1.2 1.3 0.7 1.4 1.3
Inflacja Żywności -0.20
0.2 0.4 0.5 0.6 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.00
104 105 105 105 105
Pieniądz Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Stopa Procentowa 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Podaż Pieniądza M0 349.29
349 349 349 348 345
Podaż Pieniądza M1 1478.01
1477 1475 1473 1472 1452
Podaż Pieniądza M2 2869.65
2868 2867 2865 2863 2840
Rezerwy Walutowe 376.60
362 360 359 357 277
Kredyty dla Sektora prywatnego 1580.70
1581 1581 1580 1580 1484
Stopa Depozytowa 2.30
2.72 2.59 2.47 2.35 3.89
Handel Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bilans Handlowy -118.50
-112 -120 -117 -116 -115
Eksport 25.70
31.53 34.87 34.93 37.08 38.24
Import 144.20
152 153 151 155 153
Saldo Obrotów Bieżących -161.60
-41.7 -49.68 -116 -98.91 -69.64
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.40
-6.76 -6.43 -6.43 -5.77 -2.68
Dług Zagraniczny 1199.20
1250 1250 1250 1250 1270
Transfery Pieniężne od Emigrantów 94.30
90 93.63 97.26 101 98.02
Przyjazdy Turystów 1261405.00
1104900 1112200 1119500 1126800 993800
Wydobycie Ropy Naftowej 2.00
2.05 2.08 2.11 2.13 2.32
Rząd Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Dług Publiczny do PKB 68.90
66.85 67.1 67.1 67.6 63.6
Budżet Państwa do PKB -3.30
-6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -5.1
Bilans Budżetu -115.40
-172 -167 -162 -157 -47.96
Wydatki Rządowe 1140.40
1277 1249 1220 1191 1103
Dochody Budżetu Państwa 1002.20
1026 1032 1038 1044 1099
Wydatki Budżetu Państwa 950.90
957 972 987 1002 1116
Wydatki Wojskowe 20.60
21 21 21 21 24
Biznes Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Szybkość Internetu 2276.27
1935 1898 1860 1820 1530
Adresy IP 22700.00
22289 21889 21657 21342 18188
Łatwość Prowadzenia Biznesu 121.00
111 111 110 110 103
Index Konkurencyjności 3.52
3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
Ranking Konkurencyjności 123.00
123 123 123 123 123
Konsument Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2006.30
1999 2007 2015 2023 1980
Kredyt Konsumencki 434.30
420 424 428 432 385
Podatki Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Podatek od Towarów i Usług 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 13
Klimat Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Osad 154.82
73.26 160 262 184 174
Temperatura 25.18
23.57 26.75 26.43 23.7 25.67