BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 TRADINGECONOMICS.COM BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 FORECAST - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Belize Money-supply-m0 Tradingeconomics.com Belize Money-supply-m0 Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.2 0.3 0.3 1.6 0.8 [+]
Stopa Bezrobocia 8.00 9.7 7 7 7 9 [+]
Inflacja 0.90 0.9 1.2 1.3 1.4 1.3 [+]
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 [+]
Bilans Handlowy -96.00 -103 -97.72 -95.21 -93.18 -87.54 [+]
Dług Publiczny do PKB 68.90 67.6 67.52 67.45 67.37 64.7 [+]
PKB Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.2 0.3 0.3 1.6 0.8 [+]
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1.9 1.9 2.1 2.3 2.5 [+]
PKB 1.77 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 [+]
Pkb Per Capita Ppp 7831.50 8075 7633 7601 7570 8190 [+]
Pkb Per Capita 4320.00 4450 4214 4195 4175 4530 [+]
Pkb W Cenach Stałych 737.00 673 731 730 678 685 [+]
Rolnictwo w PKB 76.10 60 77 74 68 90 [+]
Budownictwo w PKB 22.90 22.71 22.11 21.82 21.47 19.33 [+]
Przemysł w PKB 51.50 34.19 50.68 50.63 35.68 37.09 [+]
Administracja Publiczna w PKB 78.70 76.36 77.36 78.68 71.32 74.67 [+]
Usługi w PKB 118.80 115 115 115 114 110 [+]
Transport w PKB 79.20 73.03 78.59 78.15 73.24 74.29 [+]
Media w PKB 33.80 35.59 31.81 33.01 36.52 33.76 [+]
praca Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Stopa Bezrobocia 8.00 9.7 7 7 7 9 [+]
Pracujący 146.90 147 147 147 147 146 [+]
Bezrobotni Zarejestrowani 18.48 16.83 16.78 16.74 16.7 16.48 [+]
Populacja 0.38 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 [+]
Ceny Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Inflacja 0.90 0.9 1.2 1.3 1.4 1.3 [+]
Inflacja Żywności -0.80 -1.3 -1.4 -1.2 -0.8 -1.4 [+]
Pieniądz Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 [+]
Podaż Pieniądza M0 348.72 349 349 349 348 346 [+]
Podaż Pieniądza M1 1475.01 1476 1474 1472 1470 1456 [+]
Podaż Pieniądza M2 2863.35 2854 2849 2845 2843 2825 [+]
Rezerwy Walutowe 376.60 357 354 352 350 298 [+]
Kredyty dla Sektora prywatnego 1580.70 1580 1578 1575 1573 1522 [+]
Stopa Depozytowa 2.30 2.35 2.46 2.58 2.69 3.57 [+]
Handel Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Bilans Handlowy -96.00 -103 -97.72 -95.21 -93.18 -87.54 [+]
Eksport 48.50 43.06 46.15 47.09 47.75 48.64 [+]
Import 144.50 144 143 142 141 136 [+]
Saldo Obrotów Bieżących -37.40 -82.02 -48.37 -42.89 -70.6 -58.84 [+]
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.40 -5.77 -5 -4.23 -3.45 -1.36 [+]
Dług Zagraniczny 1199.20 1212 1250 1250 1250 1270 [+]
Transfery Pieniężne od Emigrantów 94.30 101 102 103 104 103 [+]
Przyjazdy Turystów 1261405.00 1126800 1106900 1087000 1067100 993800 [+]
Wydobycie Ropy Naftowej 2.00 2.1 2.12 2.15 2.17 2.32 [+]
Rząd Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Dług Publiczny do PKB 68.90 67.6 67.52 67.45 67.37 64.7 [+]
Budżet Państwa do PKB -3.30 -5.9 -6.2 -6.2 -6.2 -5.1 [+]
Bilans Budżetu -115.40 -157 -137 -117 -97.26 -49.7 [+]
Wydatki Rządowe 1140.40 1191 1193 1196 1198 1130 [+]
Dochody Budżetu Państwa 1002.20 1044 1051 1058 1065 1095 [+]
Wydatki Budżetu Państwa 950.90 1002 1012 1022 1032 1099 [+]
Wydatki Wojskowe 20.60 20.83 21 21 21 24 [+]
Biznes Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Szybkość Internetu 2276.27 1990 1935 1898 1860 1594 [+]
Adresy IP 22700.00 22513 22289 21889 21657 19123 [+]
Łatwość Prowadzenia Biznesu 121.00 111 111 110 110 109 [+]
Index Konkurencyjności 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 [+]
Ranking Konkurencyjności 123.00 123 123 123 123 123 [+]
Konsument Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2006.30 2023 2024 2026 2027 2007 [+]
Kredyt Konsumencki 434.30 432 430 427 425 397 [+]
Podatki Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Podatek od Towarów i Usług 12.50 13 13 13 13 13 [+]
Klimat Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Osad 154.00 174 174 174 174 174 [+]
Temperatura 25.00 24.97 25.08 25.15 25.08 25.08 [+]