BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 TRADINGECONOMICS.COM BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 FORECAST - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Belize Money-supply-m0 Tradingeconomics.com Belize Money-supply-m0 Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 2.9 1.8 2 2 0.8
Stopa Bezrobocia 9.00 7 7 6 6 5
Inflacja 0.30 0.1 0.3 0.3 0.4 0.6
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Bilans Handlowy -92.00 -108 -108 -108 -108 -108
Dług Publiczny do PKB 68.90 67.1 69.1 64.7 64.7 70.1
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.80
2.9 1.8 2 2 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80
2.3 2 1.9 1.8 2.3
PKB 1.84
1.9 1.87 1.94 1.94 2
Pkb Per Capita Ppp 7824.40
7796 8110 8125 8125 8190
Pkb Per Capita 4315.22
4300 4300 4400 4400 4500
Pkb W Cenach Stałych 695.80
675 710 709 708 740
Rolnictwo w PKB 47.10
46.24 48.04 47.99 47.95 50.08
Budownictwo w PKB 25.10
27.83 25.6 25.58 25.55 26.69
Przemysł w PKB 33.10
31.71 33.76 33.73 33.7 35.19
Administracja Publiczna w PKB 78.00
69.15 79.56 79.48 79.4 82.94
Usługi w PKB 141.30
137 144 144 144 150
Transport w PKB 75.10
71.81 76.6 76.53 76.45 79.85
Media w PKB 41.20
43.58 42.02 41.98 41.94 43.81
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 9.00
7 7 6 6 5
Pracujący 146.90
147 149 149 150 162
Bezrobotni Zarejestrowani 18.48
18.48 18.48 18.48 18.48 18.48
Populacja 0.39
0.39 0.39 0.39 0.39 0.41
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 0.30
0.1 0.3 0.3 0.4 0.6
Inflacja Żywności -0.70
-0.5 -0.6 0.4 0.3 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.70
104 105 105 105 106
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Podaż Pieniądza M0 369.03
380 386 391 397 450
Podaż Pieniądza M1 1608.10
1605 1605 1606 1605 1605
Podaż Pieniądza M2 2986.53
3020 3043 3065 3087 3302
Rezerwy Walutowe 376.60
370 370 375 380 389
Kredyty dla Sektora prywatnego 1580.70
1580 1580 1578 1575 1484
Stopa Depozytowa 2.10
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -92.00
-108 -108 -108 -108 -108
Eksport 56.90
42.71 42.07 42.43 42.31 42.33
Import 149.00
150 150 150 150 150
Saldo Obrotów Bieżących -161.60
-140 -115 -64.58 -72.89 -106
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.40
-6.43 -6.05 -1.36 -1.61 -2.62
Dług Zagraniczny 1199.20
1250 1250 1240 1245 1270
Transfery Pieniężne od Emigrantów 94.30
97.26 101 102 103 98.02
Przyjazdy Turystów 1261405.00
1267600 1310700 1304050 1297400 1294900
Wydobycie Ropy Naftowej 2.00
2 2 2 2 2
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 68.90
67.1 69.1 64.7 64.7 70.1
Budżet Państwa do PKB -3.30
-6.2 -6.2 -5.62 -5.29 -5.1
Bilans Budżetu -115.40
60.85 59.52 56.87 58.77 68.8
Wydatki Rządowe 1140.40
1167 1163 1162 1161 1213
Dochody Budżetu Państwa 1002.20
1042 1048 1060 1071 1209
Wydatki Budżetu Państwa 950.90
981 994 1003 1012 1140
Wydatki Wojskowe 22.40
21 21 22.44 22.52 24
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Szybkość Internetu 2276.27
2207 2278 2204 2279 2279
Adresy IP 22700.00
23104 23015 23002 23062 23029
Łatwość Prowadzenia Biznesu 121.00
110 110 111 112 103
Index Konkurencyjności 3.52
3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
Ranking Konkurencyjności 123.00
123 123 123 123 123
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2012.90
2027 2028 2035 2043 2124
Kredyt Konsumencki 434.30
434 439 439 440 443
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek od Towarów i Usług 12.50
12.5 12.5 13 13 13
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 154.82
262 184 73.41 174 174
Temperatura 25.18
26.43 23.7 23.61 25.76 25.67