Belgia Konsument Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 1 2 1 -2 -1 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 0.6 0.16 0.09 0.09 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.2 0.5 0.9 1.1 1.2 1.4
Wydatki Konsumpcyjne 54405 55116 55339 55384 55330 56782
Rozporządzalny Dochód Osobisty 89715 89485 88949 89580 88958 89491
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.9 10.83 11.12 10.95 10.97 10.98
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.6 60.91 60.98 61.02 61.06 61.19
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 105 106 105 105 105 106
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.61 1.61 1.61 1.61 1.86 2.36
Kredyt Konsumencki 8072900 8109155 8105942 8106800 8107006 8107017
Cena Benzyny 1.68 1.66 1.63 1.6 1.57 1.45
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Bieżący -4 -3.54 -3.56 -3.54 -3.54 -3.55
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań 4 -4.89 -5.36 -5.7 -5.7 -6.55
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Dochodów 1 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Skłonność do Zakupów -9 -12.28 -12.28 -12.28 -12.28 -12.28
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 19 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oszczędności 5 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Zatrudnienia 3 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24
[+]