Białoruś - Podaż pieniądza M3 - PrognozyBiałoruś Pieniądz Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 10 10 9.5 9.5 9 8.5
Podaż Pieniądza M0 2699 2756 2776 2778 2778 2778
Podaż Pieniądza M1 7255 7381 7490 7358 7470 7462
Podaż Pieniądza M2 14737 14770 14771 14771 14771 14771
Podaż Pieniądza M3 39071 39583 40062 40486 40878 43464
Rezerwy Walutowe 7030 6824 6817 6815 6816 6816
Stopa Depozytowa 8 8 7.5 7.5 7 6.5
Stopa Pożyczkowa 11.5 11.5 11 11 10.5 10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 4 4 4 4 4
Bilans Banków 64104794 62980983 62761439 62640617 62574125 62492954
[+]