Białoruś - Podaż pieniądza M3 - PrognozyBiałoruś Pieniądz Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 10 10 9.5 9 9 8.5
Podaż Pieniądza M0 2851 2930 2957 2965 2968 2968
Podaż Pieniądza M1 7625 7788 7666 7782 7660 7775
Podaż Pieniądza M2 15595 15836 15916 15945 15958 15975
Podaż Pieniądza M3 41226 41809 42749 43626 44477 51130
Rezerwy Walutowe 6926 6859 6865 6863 6863 6863
Stopa Depozytowa 8 6 4 7 7 2
Stopa Pożyczkowa 11.5 10 8 10.5 10.5 6
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 4 4 4 4 4
Bilans Banków 64121444 63327783 63127368 62998222 62915001 62767086
[+]