BELARUS FORECASTS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Belarus Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 0.40 0.4 0.5 0.4 0.4 1.1
Inflacja 5.60 5.5 5.1 5 5.2 4.8
Stopa Procentowa 10.00 10 9.5 9 9 8.5
Bilans Handlowy -80.10 -620 40 60 -126 -560
Dług Publiczny do PKB 29.60 28.2 27.8 27.8 27.8 27.5
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 2.11
2.14 2.16 2.17 2.19 2.25
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90
3 2.7 3.2 2.4 2.2
PKB 54.44
70 73 73 73 76
Pkb W Cenach Stałych 19699.00
20969 18887 20329 20172 22009
Środki Trwałe Brutto 4868.90
7344 4301 5025 4986 7708
Pkb Per Capita 6375.82
6430 6570 6570 6570 6600
Pkb Per Capita Ppp 17167.97
17250 17900 17900 17900 18500
Rolnictwo w PKB 807.90
2480 833 834 827 2603
Budownictwo w PKB 1653.70
1691 1225 1707 1693 1774
Administracja Publiczna w PKB 995.50
880 1124 1027 1019 923
Usługi w PKB 14242.90
13604 13486 14699 14585 14278
Transport w PKB 1835.70
1630 1729 1894 1880 1711
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 0.40
0.4 0.5 0.4 0.4 1.1
Pracujący 4338.00
4334 4332 4330 4329 4323
Bezrobotni Zarejestrowani 16.40
17.28 17.66 17.68 17.65 17.64
Przeciętne Wynagrodzenia 987.50
1050 870 1092 1123 1160
Płaca Minimalna 305.00
305 326 310 317 341
Wzrost Wynagrodzeń 16.90
15.82 15.38 15.07 14.93 14.69
Populacja 9.49
9.49 9.47 9.47 9.47 9.45
Wiek Emerytalny Kobiet 56.00
56 56.5 56 56 57
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.00
61 61.5 61 61 62
Koszty Utrzymania Rodziny 650.00
650 670 650 650 670
Koszty Utrzymania 465.00
465 465 465 465 465
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 581.00
595 595 558 556 610
Płace Nisko Wykwalifikowanych 386.00
397 397 390 390 410
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 5.60
5.5 5.1 5 5.2 4.8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.80
100 100 100 100 100
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.00
106 105 105 106 115
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.10
5.8 4.6 4.4 4.5 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80
0.46 0.47 0.5 0.5 0.5
Inflacja Żywności 4.70
4.5 4.9 5.1 5.2 3.98
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 10.00
10 9.5 9 9 8.5
Podaż Pieniądza M0 2851.21
2930 2957 2965 2968 2968
Podaż Pieniądza M1 7624.58
7788 7666 7782 7660 7775
Podaż Pieniądza M2 15595.13
15836 15916 15945 15958 15975
Podaż Pieniądza M3 41225.69
41809 42749 43626 44477 51130
Rezerwy Walutowe 6926.40
6859 6865 6863 6863 6863
Stopa Depozytowa 8.00
6 4 7 7 2
Stopa Pożyczkowa 11.50
10 8 10.5 10.5 6
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00
4 4 4 4 4
Bilans Banków 64121444.00
63327783 63127368 62998222 62915001 62767086
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -80.10
-620 40 60 -126 -560
Eksport 2893.10
3120 3240 3340 2872 4050
Import 2973.20
3740 3200 3280 2998 4610
Saldo Obrotów Bieżących 458.50
-282 -672 183 210 -117
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.70
-2.7 -4 -4 -4 -2.5
Dług Zagraniczny 39259.20
39027 39050 39085 39124 39358
Rachunek kapitałowy 388.10
255 -374 67.38 267 155
Rezerwy Złota 46.70
47.27 47.57 47.7 47.84 49.36
Transfery Pieniężne od Emigrantów 113.90
110 110 111 111 111
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -298.40
374 797 248 155 370
Wydobycie Ropy Naftowej 31.00
31.08 31.05 31.08 31.06 31.07
Indeks Terroryzmu 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Przyjazdy Turystów 282694.00
230300 231500 232700 233900 175900
Bronie Sprzedaży 23.00
134 123 112 101 146
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 29.60
28.2 27.8 27.8 27.8 27.5
Budżet Państwa do PKB 2.90
0.8 1.2 1.2 1.2 1.6
Bilans Budżetu 164892.00
138014 15649 154343 84814 308006
Wydatki Rządowe 2702.30
2770 2769 2789 2767 2908
Dochody Budżetu Państwa 2693655.00
2726488 2660444 2795341 2725762 2948858
Dług Publiczny 43978888.00
45335582 46381271 47392414 48382409 56387894
Wydatki Budżetu Państwa 2528763.00
2660698 2644795 2640998 2640949 2640851
Wydatków Rządowych W Pkb 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Wydatki Wojskowe 563.50
564 566 568 569 556
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Przemysłowa 6.80
7.1 6.3 6.2 6.1 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.20
0 0.16 0.28 0.33 0.37
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.90
6.67 6.56 6.52 6.51 6.5
Zmiany Zapasów 124.40
-13.7 106 141 993 -50.35
Szybkość Internetu 9757.12
10823 10835 10976 11021 11393
Adresy IP 1236913.00
1241055 1245125 1246837 1248194 1258334
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.70
3.3 2.8 2.6 2.5 2.6
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38.00
48 47 46 44 61
Indeks Percepcji Korupcji 44.00
44 44 44 44 44
Ranking Korupcji 68.00
68 68 68 68 68
Produkcja w Górnictwie 3.60
3.3 2.9 3.1 3 3.7
Produkcja Stali 225.00
206 204 204 204 204
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Wydatki Konsumpcyjne 11354.20
11053 10704 11718 11627 11601
Kredyt Konsumencki 3883.10
4308 4589 4830 5037 5986
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.20
1.1 1.22 1.1 1.12 1.11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.70
7.76 7.56 7.48 7.46 7.44
Cena Benzyny 0.69
0.63 0.59 0.56 0.52 0.44
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00
18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00
13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00
20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 35.00
35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00
34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00
1 1 1 1 1
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatura 1.70
0.65 -4.66 10.15 7.93 5.98
Osad 41.48
45.39 34.96 52.65 52.65 53.26