Baxter International | Przepływy Pieniężne Netto Z Działalności Operacyjnej

Last Quarter:

-333M USD

W Ubiegłym Roku:

1.64B USD