Bangladesz praca Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
Pracujący 60.8 59 58 57 57 57
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 13500 14200 14200 14200 15100
Populacja 162 163 165 165 165 167
Koszty Utrzymania Rodziny 15100 12300 12900 12900 12900 13300
Koszty Utrzymania 8080 8600 9800 9800 9800 10000
Płaca Minimalna 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59 59 59 59 59 59
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690 9900 9900 9690 10400 10900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210 4850 4920 5210 4920 5000
Bezrobotni Zarejestrowani 2.7 2.8 2.83 2.86 2.88 3.11
[+]