Bangladesz - Stopa bezrobocia - PrognozyBangladesz praca Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 4.2 4.5 4.5 4.6 4.6 4.8
Pracujący 60 59 59 58 57 57
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 13500 13500 14500 14500 15500
Populacja 162 163 163 165 165 167
Koszty Utrzymania Rodziny 11800 12300 12300 12900 12900 13300
Koszty Utrzymania 7360 8600 8600 9800 9800 10000
Płaca Minimalna 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 59 59 59 59 61
Wiek Emerytalny Kobiet 59 59 59 59 59 61
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8900 9900 9900 10400 10400 10900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4650 4850 4850 4920 4920 5000
[+]