Azimut Holding | Wartości Niematerialne I Prawne

Last Quarter:

428M EUR

W Ubiegłym Roku:

449M EUR