Azimut Holding | Wartość Księgowa Na Jedną Akcję

Last Quarter:

4.26 EUR

W Ubiegłym Roku:

4.86 EUR