Azimut Holding | Wartość Księgowa - Wyemitowanych Akcji Fiskalna

Last Quarter:

4.52 EUR

W Ubiegłym Roku:

4.86 EUR